อำเภอสระใครนำหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์จัดแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ

412

ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ข้างอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ศาลากลางกลางจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย นำโดยนายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอสระใคร ช่วยกันขนหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์ ใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่ของ อบจ.หนองคาย จากหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร มาจัดตั้งไว้ที่บริเวณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

562000004975001เพื่อจัดแสดงในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดหนองคาย โดยในช่วงเช้าสามารถขนย้ายมาได้ 3 ตัว ประกอบด้วย พญากบพันปี พญาควายเผือก และช้างน้อยคอยรัก จากทั้งหมด 9 ตัว ซึ่งที่เหลืออีก 6 ตัว จะเป็นตัวที่มีขนาดใหญ่และมีความสูงเกือบ 10 เมตร จะต้องหาเส้นทางขนย้าย เนื่องจากจะติดสายไฟและเคเบิลในหลายจุดตลอดเส้นทางขนย้าย

จังหวัดหนองคายกำหนดจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วยการแสดงฟ้อนเทิดพระเกียรติ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุดกำเนิดรามเกียรติ์ การแสดงประกอบแสงเสียง “ม่านน้ำเฉลิมพระเกียรติ” การแสดงวงดนตรีพื้นเมืองของสถาบันการศึกษา562000004975005

นอกจากนี้มีการแสดงหุ่นไม้ไผ่สานยักษ์ ที่ถือเป็นไฮไลน์จากงานมหกรรมแสงสีเสียงบุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าว เจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร ประจำปี 2562 ที่อำเภอสระใคร ร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอสระใคร จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีทั้งหมด 9 ตัว

ข้อมูลจาก https://mgronline.com/local/detail/9620000048123