อุดรธานีคึกคัก ท่อมชงชา เพื่อสุขภาพ

640

ที่ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ”ท่อมชงชา” โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด “ท่อมชงชา” (Tomchongcha shop by R8way หรือ ทีทูซีช็อป T2Cshop) โดยมีหน่วยงานและวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นแหล่งปลูกกัญชาที่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดร่วมวางจำหน่ายสาธิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แก่ โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง โรงพยาบาลมะเร็ง วิสาหกิจชุมชน ร้านมาดามพาเท่ห์ ร้านสวีทโฮม และอีกหลายแห่ง เข้าร่วมแสดงสินค้าและวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมสาลี่กัญชาเครื่องสำอางสมุนไพรที่มีส่วนประกอบจากกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดอีกหลายชนิดเพื่อกระจายโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรกัญชากัญชงและกระท่อมทางการแพทย์และเพื่อสร้างเศรษฐกิจสู่วิสาหกิจชุมชนซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 กำหนดให้ส่วนของกัญชากัญชงดังต่อไปนี้เปลือกลำต้นเส้นใบ กิ่งก้านรากและใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วยไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลอุดรธานี เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกัญชาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร ตั้งแต่การปลูกการใช้ประโยชน์และการสร้างรายได้ครอบคลุมทุกจังหวัดโดยมีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ต่อยอดให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดซึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกและรับรองผลิตภัณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 ได้รับเครื่องหมายรับรอง และยื่นจดทะเบียนตรารับรองจากพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีแล้ว