อุบลส่อแล้งหนัก หาดทราย โผล่กลางแม่น้ำโขง

134

ตระเวนตรวจสอบสภาพน้ำในแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทร ไปจนถึงอำเภอโขงเจียม พบระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และเริ่มแห้งขอด โขดหินหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาวในหลายพื้นที่ บางจุดประชาชนทั้งไทยและลาวสามารถว่ายน้ำข้ามไปมาหาสู่กันได้ เป็นสัญญาณแจ้งเตือนว่า ปีนี้หน้าแล้งมาเยือนพื้นที่ภาคอีสานเร็วกว่าทุกปี  เกษตรกรผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ตามแนวชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน หากบริหารจัดการน้ำไม่ดีพอ