อ.ปักธงชัย โคราช อ่วม 15 ตำบล 86 หมู่บ้าน 6,043 ครัวเรือน น้ำยังล้นเขื่อนลำพระเพลิงต่อเนื่อง

394

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันนับเดือนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ทำให้มีน้ำฝนไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย ล่าสุดมีปริมาณ 164 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 106 % ของพื้นที่เก็บกัก 155 ล้าน ลบ.เมตร จึงมีน้ำไหลล้นเข้าปากกระโถนซึ่งเป็นสปิลเวย์หรือช่องทางระบายน้ำลงสู่คลองลำพระเพลิงตอนล่างรวมทั้งลำน้ำสาขาลำพระเพลิงทั้งลำสำลายและลำเชียงสาที่มีปริมาณน้ำเต็มความจุได้ไหลล้นมาสมทบสร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่ง อ.ปักธงชัย เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งเมือง เมื่อปี 2553

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 ต.ค.63 อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา ได้ระดมสรรพกำลังลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือโดยใช้เรือท้องแบนและรถยนต์ยกสูงเข้าไปในชุมชนเขตเทศบาลเทศบาลเมือง (ทม.) อ.ปักธงชัย เพื่อตระเวนนำอาหารและน้ำดื่มจ่ายแจกให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประสงค์ขออยู่เฝ้าทรัพย์สินของมีค่าภายในบ้านพักซึ่งถูกน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะเขตชุมชนด้านในบริเวณตลาดสดเมืองปัก ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร เพื่อความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าพร้อมอพพยผู้ประสบภัยมาพักอาศัยชั่วคราวที่ศูนย์บรรเทาทุกข์สำนักงาน ทม.เมืองปักและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดเวรยามป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สิน นอกจากนี้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 รายงานเส้นทางคมนาคมถูกน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนน โดยมีทางหลวงหมายเลข 304 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ตอนดอนขวาง-โพธิ์กลาง ช่วงระหว่างหลักกิโลเมตร 270+800-271+250 ด้านซ้ายทางมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา ระดับน้ำสูงประมาณ 27 เซนติเมตร ทางหลวงหมายเลข 2421 ตอนเขื่อนลำพระเพลิง-สี่แยกลำพระเพลิง ระหว่าง กม.16+500-27+500 ระดับน้ำสูงเล็กน้อย ยานพาหนะสามารถสัญจรผ่านได้ เจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายวัดระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง

ด้านนายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดว่า รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง รวม 15 ตำบล 86 หมู่บ้าน 6,043 ครัวเรือน ประกอบด้วยตำบลตะขบ 5 หมู่บ้าน 134 ครัวเรือน ,ตำบลลำนางแก้ว 2 หมู่บ้าน 51 ครัวเรือน ,ตำบลบ่อปลาทอง 8 หมู่บ้าน 236 ครัวเรือน ,ตำบลสุขเกษม 8 หมู่บ้าน 106 ครัวเรือน ,ตำบลตูม 13 หมู่บ้าน 766 ครัวเรือน ,ตำบลงิ้ว 7 หมู่บ้าน 103 ครัวเรือน ,ตำบลนกออก 6 หมู่ บ้าน 73 ครัวเรือน ,ตำบลดอน 6 หมู่ บ้าน 24 ครัวเรือน ,ตำบลสะแกราช 9 หมู่บ้าน 306 ครัวเรือน ,ตำบลเกษมทรัพย์ 2 หมู่ บ้าน 2 ครัวเรือน ตำบลโคกไทย 6 หมู่บ้าน 104 ครัวเรือน ,ตำบลตะคุ 5 หมู่บ้าน 88 ครัวเรือน ,ตำบลเมืองปัก 1 หมู่ บ้าน 12 ครัวเรือน เทศบาลตำบล (ทต.) ปักธงชัย 5 หมู่บาน 1,984 ครัวเรือนและทม.เมืองปัก 16 ชุมชน 2,034 ครัวเรือน ภาพรวมน้ำขึ้นสูงสุดเมื่อช่วงเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงเล็กน้อย