เขื่อนห้วยขนุน ศรีสะเกษ

207

เขื่อนห้วยขนุน อยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ขห.1 (เขื่อนห้วยขนุน) เป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานที่รับน้ำชลประทานที่รับจากห้วย 2 สาย สายแรก คือ ห้วยด่านไหลลงมาจากยอดภูพงทางด้านทิศใต้ อีกสายหนึ่ง คือ ห้วยตะแอกเป็นลำห้วยใหญ่ที่ไหลลงมาจากยอดภูพงด้านทิศตะวันออก อ่างเก็บน้ำมีทิวทัศน์สวยงามเหมาะสมแก่การพักผ่อน เที่ยวชมธรรมชาติและเข้าค่ายกางเต็นท์พักแรม ห่างจากอุทยานแห่งชาติ 20 กิโลเมตร

เขื่อนห้วยขนุน (อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร)
ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Huai Khanun Dam Located in the area of ​​the Khor.1 National Park Protection Unit (Huai Khanun Dam) is an irrigation reservoir that receives irrigation water from 2 creeks. The first is Huai Dan flowing down from the top of Phu Phong in the south, the other is Huai Ta-ak. It is a large creek that flows down from the top of Phu Phong in the east. The reservoir has beautiful scenery suitable for relaxation. Go on a nature tour and go camping. 20 kilometers from the national park

Huai Khanun Dam (Khao Phra Viharn National Park)
Phu Pha Mok Subdistrict, Kantharalak District Sisaket Province