เขื่อนอุบลรัตน์เก็บกักทะลุ 112% เร่งระบาย

104

สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ล่าสุด เช้าวันนี้มีปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างทั้งหมด 2,726.47 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 112 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง โดยเมื่อวานที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลอยู่ที่ 158.39 ล้าน ลบ.ม.โดยกา่รระบายน้ำผ่านระบบสปิลเวย์อยู่ที่วันละ 35 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งนายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ทำการแทนผู้ว่าการไฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบกิจการ เกษตรกร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมฝั่งน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด และมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์จะยังคงมีปริมาณมากต่อเนื่อง จึงได้มีการขอเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ผ่านสปิลเวย์จาก 35 ล้าน ลบ.ม. เป็น 54 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

ทั้งนี้เอกสารที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่น ระบุว่า จากการประเมินสถานการณ์หากเขื่อนอุบลรัตน์ยังคงระบายน้ำออกวันละ 35 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ระดับน้ำจะสูงถึง 184.41 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเป็นระดับวิกฤติที่มวลน้ำจะไหลข้ามคันดินโนนสังข์และคันดินโสกจาน เนื่องจากมีระดับคันดินต่ำสุดอยู่ที่ 183.54 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง ดังนั้นเขื่อนอุบลรัตน์จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มการระบายน้ำจากวันละ 35 ล้าน ลบ.ม.เป็น 54ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชีครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2565 โดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดวันละ 5 ล้าน ลบ.ม. โดยวันนี้ 5 ต.ค.ระบายอยู่ที่วันละ 38 ล้าน ลบ.ม.วันที่ 6 ต.ค.ระบายอยู่ที่วันละ 43 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 7 ต.ค.ระบายอยู่ที่วันละ 48 ล้าน ลบ.ม. วันที่ 8 ต.ค.ระบายอยู่ที่วันละ 53 ล้าน ลบ.ม. และวันที่ 9 ต.ค.เป็นต้นไประบายอยู่ที่วันละ 54 ล้าน ลบ.ม.จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง