เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Development Admin) สาขาหนองคาย

707

ช่วยเหลือสนับสนุนทีมพัฒนาลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับงานธุรการ ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้จัดการแผนกพัฒนาลูกค้าเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการรับแม็คโคร เมลล์ รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนในส่วนของข้อมูลของลูกค้า จัดทำรายงานที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้าตามที่สำนักงานใหญ่ได้กำหนด เพื่อนำเสนอกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และจัดทำฐานข้อมูลของลูกค้าให้ถูกต้องตามที่ได้รับการอนุมัติจากแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องในสาขาและสำนักงานใหญ่

สมัครงาน

Comments

comments