เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี มอบถุงยังชีพ ที่ขอนแก่น

324

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี พร้อมด้วยพระอาจารย์พันธวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน (ภูมิรัง) รองเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี จ.ขอนแก่น และศิษยานุศิษย์ เดินทางมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมรถจักรยาน และเงินสด รายละ 500 บาท ให้แก่พระสงฆ์อาพาธ ชาวบ้านที่ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในเขต อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 44 ราย โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนาคู รพ.สต.ทุกตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาคู ผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยกู้ชีพอโศกสมเด็จ ร่วมมอบด้วย

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณรังษี กล่าวว่า ในการมอบถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งรถจักรยานและเงินสดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ ให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังอาพาธ รวมทั้งครัวเรือนที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องดูแล โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่อยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หลายครอบครัวกำลังได้รับความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพ ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดหาและนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้ในวันนี้นั้น เบื้องต้นได้รับติดต่อจากศิษยานุศิษย์ จึงบอกบุญเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล สละทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ถือเป็นการร่วมทำบุญและทำความดีให้ผู้ที่ด้อยโอกาส ได้รับความช่วยเหลือ

พระครูวินัยธรวรรธนา ญาณวโร,ดร. กล่าวอีกว่า คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นคือความโชคดีที่สุด แต่ที่ยากกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นคือ การเกิดมาแล้วได้สร้างบุญสร้างบารมี ถือเป็นการสร้างความดีให้ติดตัวไป ดังนั้นการแบ่งปัน มีน้ำใจต่อกัน มีเมตตากรุณาต่อกัน ย่อมทำให้สังคมนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นจงหมั่นสร้างความดีคือบุญ จะได้มีความสุขทางกายและใจตลอดไป เพราะการให้หรือทานนั้น เป็นการสั่งสมบารมี ถือเป็นกุศลและอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่

Comments

comments