เตรียมการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพระหว่างข้าราชการและนักธุรกิจของไทยกับข้าราชการและนักธุรกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่1

397

15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. ท่านประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดหนองคาย คุณวรากร เจียรเสริมสินเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานเตรียมการแข่งขันฟุตบอลมิตรภาพระหว่างข้าราชการและนักธุรกิจของไทยกับข้าราชการและนักธุรกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่1. ณ.ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

Comments

comments