“เตี้ยนหมู่” ส่งผลกระทบถนนเทศบาลเมืองยโสธรท่วมขัง

21

จังหวัดยโสธรได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อถนนเทศบาลเมืองยโสธรเนื่องจากระบายไม่ทันทำให้น้ำท่วมถนนโดยเฉพาะถนนเทศบาล 1 ที่เป็นศูนย์ราชการจังหวัดยโสธร

ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศาลากลางจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรและอีกหลายหน่วยงานที่อยู่ในศูนย์ราชการแห่งนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีบ้านพักหัวหน้าส่วนราชการและ บ้านพักปลัดจังหวัด บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเนื่องจากรอการระบายโดยที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองยโสธร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนเนื่องจากระบายไม่ทันมาโดยตลอดแต่หากฝนตกแรงและติดต่อกันนาน 2-3 ชั่วโมงน้ำก็ท่วมขังเนื่องจากการระบายไม่ทันและครั้งนี้ก็เหมือนกันทางเทศบาลเมืองยโสธรก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาลมาดำเนินการแก้ไขเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังถนนออกจากบริเวณดังกล่าวแล้ว

Comments

comments