เตือนชาวหลวงพระบางเตรียมพร้อม! เขื่อนน้ำอู 1 เริ่มระบายน้ำลงโขงวันนี้

297

เขื่อนน้ำอู 1 (ภาพจากเพจข่าวสารหลวงพระบาง)
เขื่อนน้ำ เขื่อนน้ำอู 1 ประกาศเตือนชาวหลวงพระบางระวังอันตราย เตรียมพร้อมอพยพ เพราะจะระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่น้ำอูและไหลต่อลงแม่น้ำโขงวันนี้ ย้ำผู้ไม่เกี่ยวข้องให้อยู่ห่างแม่น้ำ ขนของขึ้นที่สูง ห้ามเดินเรือ หาปลา หวั่นตลิ่งถล่ม

เย็นวานนี้ (22 ก.ค.) บริษัทไฟฟ้าน้ำอู จำกัด โดยโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำอู 1 ได้มีหนังสือแจ้งเตือนมายังหน่วยงานรัฐทุกแห่งในเมืองปากอู โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือเตือนจากเขื่อนน้ำอู 1 ให้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเพิ่มความระมัดระวัง เพราะจะมีการระบายน้ำในวันนี้
หนังสือเตือนจากเขื่อนน้ำอู 1 ให้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเพิ่มความระมัดระวัง เพราะจะมีการระบายน้ำในวันนี้

“เพื่อรับประกันความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำอู จึงขอแจ้งการให้ท่านรับทราบ และแจ้งต่อให้บรรดาภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และพ่อแม่ประชาชน

เขื่อนผลิตไฟฟ้าน้ำอู่ 1 มีแผนจะระบายน้ำในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2564 จึงขอเตือนให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ควรระวัง และเรื่องความปลอดภัยดังนี้

  • เมื่อทางเขื่อนได้ปล่อยน้ำควรหยุดการเดินเรือ หาปลา ลากไม้ และสิ่งอื่นๆ ตามลำน้ำอู อย่างเด็ดขาด
  • เมื่อเวลาเขื่อนปล่อยน้ำออก ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกรุณาอยู่ห่างจากแม่น้ำอู
  • ฝ่ายปกครองของแต่ละบ้าน (หน่วยการปกครองเทียบเท่าตำบล) ต้องแจ้งการให้แต่ละครอบครัวมีสติ เฝ้าระวังน้ำท่วม พร้อมทั้งแนะนำ บอกสอนแก่เด็กน้อย ห้ามลงเล่นน้ำ และห้ามจับปลาเด็ดขาด
  • ก่อนข้ามสะพาน ควรดูให้แน่ใจก่อนว่ามีความปลอดภัย ห้ามเข้าไปในพื้นที่หรือริมตลิ่ง ซึ่งดินอาจทรุดตัวหรือถล่มจนเกิดอันตรายอย่างเด็ดขาด
  • ให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไปบนที่ปลอดภัย
  • ถ้าหากมีสัญญาอันตราย ฝ่ายปกครองของแต่ละบ้านต้องแจ้งและอพยพประชาชนขึ้นไปบนพื้นที่สูง เมื่อเวลาเกิดน้ำท่วม กรุณาออกจากที่อยู่อาศัยของท่านอย่างรวดเร็ว เพื่ออพยพไปในที่ปลอดภัย เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือตัวเองในระหว่างที่รอความช่วยเหลือจากภายนอก”

Comments

comments