เที่ยววัดอุบลวรรณาราม ชมรากโพธิ์รากไทรหุ้มไห

69

ใครที่ยังไม่เคยเห็นรากโพธิ์ รากไทร ชอนไชบีบรัด ห่อหุ้มไหโบราณที่อดีตใช้เป็นไหใส่ของมักดองอายุเกือบร้อยปี ไปเที่ยวชมได้ที่วัดอุบลวรรณาราม ตั้งอยู่ ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วัดตั้งติดกับริมคลองดำเนินสะดวก มีธรรมชาติที่ร่มรื่น สามารถสัญจรได้ทั้งทางรถยนต์ และทางเรือผ่านลำคลองดำเนินสะดวกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ริมคลองมีศาลาประดิษฐานหลวงพ่อแดง และพระพุทธรูปอีกหลายองค์มีชาวบ้านมากราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยหลวงพ่อแดงประดิษฐานอยู่องค์กลาง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองดำเนินสะดวก เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในชุมชน จะเดินทางมาขอพรไม่ขาดสาย โดยประวัติหลวงพ่อแดงเป็นพระพุทธรูปเนื้อศิลาแลงที่เก่าแก่ จะมีงานปิดทองประจำปีองค์หลวงพ่อแดงขึ้นทุกปี

บริเวณข้างวัดพบความแปลกของต้นโพธิ์ และต้นไทรขนาดใหญ่ อายุราว เกือบ 100 ปี ที่ขึ้นอยู่ด้วยกัน บริเวณโคนต้นมีไหโบราณที่ใช้หมักของดองในอดีตวางเรียงซ้อนกันเป็นแถวยาวสูงหลายร้อยใบ สังเกตพบว่าจะมีรากของต้นโพธิ์ต้นไทรขนาดเล็กและใหญ่ยึดเกาะติด ชอนไชไปตามซอกจนห่อหุ้มไหโบราณแทบหมด มีการโบกปูนทับไหให้เป็นกำแพง และยังพบการสร้างพระพุทธฉายประดิษฐานมีอายุหลายสิบปี เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านนิยมมากราบสักการะขอพร พระครูปลัดผดุงศักดิ์ ธมมทีโป เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม กล่าว่า ถ้ำพ่อฉาย หรือถ้ำพระพุทธฉายลักษณะยืนสีทองอร่าม สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประสิทธิ์สารคุณ พิณอินทรมหาเถระ พระอุปัฌชาย์ ของวัดอุบลวรรณารามรูปก่อน ท่านเก่งไสยศาสตร์ ท่านนิมิตและปั้นขึ้นมาในสมัยนั้นไม่รู้ปีพ.ศ.ใด บริเวณต้นไม้ที่สร้างพระพุทธฉายประดิษฐานอยู่ น่าจะก่อนปี พ.ศ. 2500 ทำเป็นถ้ำหิน และมีพระพุทธฉายอยู่อิงกับต้นก้ามปูขนาดใหญ่ โดยที่วัดจะมีต้นก้ามปูจำนวน 2 ต้น อย่างไหที่มีรากต้นโพธิ์ต้นไทรหุ้มรัดอยู่ สมัยนั้นจากคำบอกเล่าของโยมผู้เฒ่าผู้แก่ว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อนิมิตว่าที่นี่มีมังกรอยู่ ก็เลยทำถ้ำทับเอาไว้ไม่งั้นการปกครองวัดจะมีปัญหา ท่านเลยปั้นเศียรมังกรเอาไว้ ส่วนไหหรือโอ่งที่นำมาประดับไว้เพื่อให้รู้ว่าที่นี่เป็นสวน หลวงพ่อนิมิตให้เป็นถ้ำที่อยู่ของมังกร เรียกว่า ถ้ำไห สมัยนั้นเริ่มชำรุดทรุดโทรม ต่อมาได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

พระครูปลัดผดุงศักดิ์ ธมมทีโป เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม กล่าวอีกว่า บริเวณริมคลองที่ติดกับวัด เริ่มมีปัญหาชำรุด เนื่องจากยังมีการใช้เรือในการสัญจรทางน้ำอยู่ ส่วนศาลาการเปรียญ อุโบสถ อยากให้มีการดูแลพื้นที่เรื่องการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีและเกิดความสวยงาม

สำหรับนักท่องเที่ยวสนใจอยากมาเที่ยวชมที่วัด ให้ใช้เส้นทางถนนสายบางแพ – ดำเนินสะดวก เลยโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเล็กน้อย ให้เลี้ยวซ้ายก่อนข้ามสะพานดำเนินสะดวก จะมีป้ายบอกทางวัดอุบลวรรณาราม หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรเจ้าอาวาส 085 – 2955592

Who hasn’t seen Pho root, Sai root, Chonchai compress, wrapped around ancient jars that were used in the past as jars for almost a hundred years old makdong? Go sightseeing at Wat Ubonwannaram, located in Tambon Si Surat. Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province have a shady nature Can travel both by car and a boat through the Damnoen Saduak canal from the past to the present Along the canal there is a pavilion enshrining Luang Pho Daeng. and many other Buddha images have villagers come to worship and worship for auspiciousness by Luang Phor Daeng enshrined in the middle It is a sacred Buddha image in Damnoen Saduak. Respect the faith of the people in the community will come to ask for blessings uninterrupted The history of Luang Por Daeng is an old laterite Buddha image. There will be an annual gold closing event for Luang Por Daeng every year.

Around the temple, there is a strangeness of the Bodhi tree. and a large banyan tree, about 100 years old, that grow together At the base of the tree, there are hundreds of ancient jars used to ferment pickles in the past. It was observed that the roots of small and large banyan trees were attached to them. Cheonchai went through the nooks and crannies until almost all of the ancient jars were wrapped. Plaster was waving over the jars to form a wall. and also found the creation of the Buddha image enshrined for many decades It is a place of worship for the villagers to worship and pray for blessings. Phra Khru Lad Phadungsak Thammathipo, the abbot of Wat Ubonwannaram, said that Tham Pho Chai or Tham Phra Phutthachai looks like a golden standing Buddha image. during the reign of Luang Por Phrakru Prasitsarnkun Pin Intha Maha Thera, the preceptor of Wat Ubonwannaram, the previous image You are good at superstition He had visions and sculpted in those days, do not know what year. Around the tree where the Buddha image is built, probably before 1957, it was made into a rock cave and there is a Buddha image based on a large claw tree. The temple has two clawed trees, such as a jar with a Bodhi root and a banyan tree wrapped around it. At that time, from the story of Yom the old man that Venerable Luang Por Nimit said that there was a dragon here. So I built a cave over it or the temple administration would have problems. So he formed a dragon’s head. As for the jars or jars that are decorated to show that this is a garden. Luang Pho Nimit made it into a cave where dragons live, called Tham Hai. At that time, it began to deteriorate. Later, it has been renovated and improved until today.

Phra Khru Ladpadungsak Thammathipo, the abbot of Wat Ubonwannaram, said that the area along the canal adjacent to the temple starting to have a problem Because the boats are still being used to travel on the water. As for the pavilion, the ubosot, wants to take care of the area for tourism. or related departments to improve and beautify

For tourists interested in visiting the temple. Use the Bang Phae – Damnoen Saduak Road route, slightly past Damnoen Saduak Hospital. Turn left before crossing the Damnoen Saduak Bridge. There will be a sign indicating the way to Wat Ubon Wannaram. Or contact to inquire at the Abbot’s phone number 085 – 2955592

Comments

comments