เที่ยวอุบล ที่วัดถ้ำปาฏิหาริย์

339

วัดถ้ำปาฏิหาริย์ (เดิมโบราณชื่อ ถ้ำมืด) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่มีถ้ำอยู่ภายในวัด ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเขตป่าดงนาทาม ในเขตอำเภอโขงเจียม ถ้าท่านใดได้ผ่านไปแถวโขงเจียมก็แวะเข้าไปทำบุญกันได้ วัดถ้ำปาฏิหาริย์ห่างจาก เทศบาลอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 130 กิโลเมตร ใช้เส้นทางการเดินทางหมายเลขขับจาก ถนนหมายเลข 2050 ต่อไปยัง ถนนหมายเลข 2134 และ ถนนหมายเลข 2135 ไป ตำบล นาโพธิ์กลาง เข้าไปยังถ้ำปาฏิหาริย์ วัดถ้ำปาฏิหาริย์ห่างจาก วัดถ้ำวังผาพญานาคราช ประมาณ 42 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปในวัดเดียวได้ ทั้งสองวัดปาฏิหาริย์และความลึกลับของตำนาน “พญานาค” ยังคงเป็นที่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ศรัทธาอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวอ้างอิงจากหมอดูชื่อดัง “อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ” ที่ได้เผยว่า ปีพุทธศักราช 2560-2565 นั้นเป็นมหามงคลแห่งปี “พญานาคราชประทานพร” ที่เชื่อวาหากใครได้สร้างบุญสร้างกุศลสัมพันธ์กับพญานาค “พ่อปู่ศรีสุทโธนาคราช” นั้นจะโชคดี มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น เป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต จนล่าสุดทั่วทุกสารทิศแดนไทย ที่ใดมีตำนานพญานาค ที่นั่นก็จะมีสาธุชนแห่ไปทำบุญกราบสักการะกันล้นหลาม “ถ้ำมืด” หรือถ้ำปาฏิหาริย์ ณ วัดถ้ำปาฏิหาริย์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีตำนานเกี่ยวกับ “พญานาค” โดยมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาว่า ที่แห่งนี้คือเมืองลับแล หรือเมืองบังบด ตามประวัติของ หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ได้กล่าวว่า ถ้ำแห่งนี้เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล (เมืองพญานาค) เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ มีเจ้าปู่เป็นผู้ดูแลปกปักรักษา และยังมีความเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้สามารถเดินทะลุไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำโขงด้านประเทศสปป.ลาว

Wat Tham Miracle (Formerly known as Tham Dark) is a place to practice meditation. With a cave inside the temple Located near the forest area of ​​Dong Na Tham. In Khong Chiam district If any of you have passed around Khong Chiam, you can stop by to make merit. Wat Tham Miracles away from Muang Ubon Ratchathani Municipality, approximately 130 kilometers. Take the route. Drive from Road No. 2050 continue to Road No. 2134 and Road No. 2135 to Na Pho Klang Subdistrict to the Miracle Cave Wat Tham Miracles away from Wat Tham Wang Pha Phaya Nakarat, about 42 kilometers, can travel in one temple. Both temples, miracles and mysteries of the Naga legend continue to receive the attention of believers. According to the famous fortune teller, Lakrakhanithet, who revealed that the year 2017 – 2022 is auspicious of the year. “Naga Ratchaporn” who believes that if anyone has created merit, created merit, relationship with the serpent “Father, Grandfather, Srisuttho, Nakarat” will be lucky, only good things happen It is a great merit in life. Until the latest in all areas of Thailand Where there is the legend of the serpent There will be an overwhelming crowd of people to pay homage to “Tham Dam” or the Miracle Cave at Wat Tham Miracle, Khong Chiam District, Ubon Ratchathani Province. It is another place that has a legend about “Naga” with the legend that continues to be told that This place is a secret city. Or the city of Bang crushing According to the history of Luang Pu Kham Khaning Chulmanee, Wat Tham Khuha Sawan, said that this cave was a link between the human city and the underground city. (Naga City) is a sacred land. With Chao Pu as a carer and preserve And it is believed that this cave can walk through to the other side of the Mekong River in the Lao PDR.

Comments

comments