เปิดหาดแม่น้ำโขงสีกายใต้รับนักเที่ยวช่วงสงกรานต์

217

ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านสีกายใต้ทำพิธีเปิดหาดทรายแม่น้ำโขงบ้านสีกายใต้ รับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

วันนี้ (9 เม.ย. 60) ที่บริเวณหาดบ้านสีกายใต้ ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายนิพนธ์ สมจันที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย เป็นประธานในพิธีเปิดหาดทรายแม่น้ำโขงบ้านสีกายใต้ หรือพัทยาอีสาน 3 ประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการ

การเปิดหาดบ้านสีกายใต้ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหาดบ้านสีกายใต้ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนรายได้ให้แก่ชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน ได้นำสินค้าการเกษตรมาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีการก่อเจดีย์หาด ทำบุญอุทิศให้แม่น้ำโขง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาหาดทราย กีฬาพื้นบ้าน ป้องกันภัยจากยาเสพติด โดยจะเปิดไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2560

สำหรับหาดสีกายใต้แห่งนี้ ผู้ที่เดินทางเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจจะได้เดินข้ามสะพานไม้ระยะทางกว่า 35 เมตร มีการปักธงชาติและธงทิวอย่างสวยงามที่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างไว้เพื่อเดินจากริมฝั่งไปยังหาดทราย ถือเป็นจุดที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของหาดสีกายใต้แห่งนี้

Comments

comments