เปิดโรงงาน 1,800 ล้าน! ผลิตแปรรูปแป้งมันแห่งแรกบุรีรัมย์

97

อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ร่วมเปิดโรงงานผลิตและแปรรูปแป้งมันสำปะหลังแห่งแรกของบุรีรัมย์ ที่บริษัทเอกชนทุ่มทุนสร้างกว่า 1,800 ล้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและแบ่งเบาภาระค่าขนส่งให้แก่เกษตรกรที่ต้องขนมันไปขายนอกพื้นที่ เผยสามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ปีละ 4 แสนตัน จากผลผลิตทั้งจังหวัดปีละ 1.3 ล้านตัน

วันนี้ (9 มี.ค.) น.ส.นันทวัลย์ สกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายสุกิจ หวั่งหลี ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท พูลผล จำกัด, นายจเร จุฑารัตนกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย, นายสุเมธ ศรีวราเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด และ พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดโรงงานผลิตแป้งมันและแป้งมันสำปะหลังแปรรูปแห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยภาคเอกชน กลุ่มบริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช ได้ลงทุนก่อสร้างกว่า 1,800 ล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร จากเดิมที่ต้องประสบปัญหาเดือดร้อนในการขนส่งหัวมันสดไปขายยังจังหวัดนครราชสีมาทำให้มีต้นทุนสูงแต่ราคามันตกต่ำ เชื่อว่าการเปิดโรงแป้งในครั้งนี้จะลดต้นทุนค่าขนส่งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันได้

โรงงานผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแห่งดังกล่าวสามารถรับซื้อผลผลิตหัวมันสดจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงได้ปีละ 400,000 ตัน จากที่จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 307,000 ไร่ ผลผลิตปีละกว่า 1,300,000 ตัน

Comments

comments