เปิดโลก “ไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง” กรมทรัพย์หนุนท้องถิ่นขายท่องเที่ยวยั่งยืน

169

กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับอำเภอเวียงเก่า จัดมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง เปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวเชิงวิชาการในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีทั่วประเทศไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งศักยภาพอุทยานธรณี เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ดร.สมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า และนายเวียงศักดิ์ เปี่ยมสังวาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย (ในฐานะตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงเก่า) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง (Khon Kaen Geopark Festival)” และการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุทยานธรณีประเทศไทย”

โดยกำหนดจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และบูรณาการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวิชาการในพื้นศักยภาพอุทยานธรณีประเทศไทย
ดร.สมหมาย กล่าวถึงการจัดงานดังกล่าวว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวิชาการในพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geopark) ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศักยภาพอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และเพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์แหล่งทางธรณีวิทยา และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเทือกเขาภูเวียง

Comments

comments