เรือนจำยโสธร พุดไอเดีย เปิดร้านกาแฟ สร้างภาพลักษณ์ดี

408

นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) มีนโยบายให้กรมราชทัณฑ์พัฒนาเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมราชทัณฑ์ อีกทั้งเป็นนโยบายการคืนคนดีสู่สังคม รือนจำจังหวัดยโสธรจึงได้จัดทำโครงการร้านกาแฟและนวดแผนไทย เพื่อฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังได้ฝึกงานและพัฒนาตนเอง เมื่อกลับคืนสู่สังคมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกและเรือนจำจังหวัดยโสธรได้ขออนุมัติกรมราชทัณฑ์ก่อสร้างร้านกาแฟและนวดแผนไทยขึ้นโดยใช้เงินงบประมาณจากเงินผลพลอยได้ฯ ของเรือนจำเป็นทุนในการก่อสร้างในครั้งนี้

Comments

comments