เลขานุการผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)

451

– รับผิดชอบงานด้านเอกสาร แปลเอกสาร จัดเก็บเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก – ช่วยเหลือผู้บริหารในการร่างจดหมาย ติดต่อประสานงาน จัดการข้อมูลให้กับผู้บริหาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก – ติดต่อดูแลลูกค้าและพาร์ทเนอร์ในการส่ง-รับเอกสาร เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก – ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก และองค์กรต่างชาติ – ดูแลตารางการนัดหมายงานต่างๆ ของผู้บริหาร – งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน

Comments

comments