เลขเด็ดต้นตะเคียนอายุนับร้อยปีลอยติดฝั่งแม่น้ำมูล

37

จากชาวบ้านว่าได้มีต้นตะเคียนอายุราวนับร้อยปีลอยมาติดฝั่งลำแม่น้ำมูลที่หมู่บ้านดง หมู่ที่2ตำบลกุดขาคีมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบ พบชาวบ้านจำนวน30กว่าคนกำลังยืนมุงดูกันเต็มราวบันไดทางขึ้นของบ้านคุณตาพุดทา มาเสมอ อายุ82บ้านเลขที่6/3บ้านดงม.2

โดยคุณตาพุดทา ได้บอกว่าก่อนที่จะเห็นต้นตะเคียนลอยมาติดกับบันไดข้างบ้านตนนั้นเมื่อคืนลูกเขยที่ชื่อว่าหลงได้ฝันว่าได้มีลูกหมูสีดำจำนวน5 ถึง6 ตัว วิ่งเข้ามอยู่ที่บ้านแต่ตนเองไม่ได้คิดอะไรพอตื่นเช้าก็มาเห็นต้นตะเคียนมาติดบันไดบ้าน โดยต้นตะเคียนดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่าแม่ต้นตะเคียนทอง ซึ่งมีอายุราวนับ100 ปี จึงได้พากันจัดขันธุ์ 5 ขันธุ์ 8 ตามความเชื่อว่าต้นตะเคียนดังกล่าวที่มาติดราวบันไดนั้นอาจจะนำโชคลาภมาให้ พร้อมกับจุดธูปเทียนเพื่อที่จะขอโชคลาภ

หลังจากนั้นก็ให้ลูกหลานลงไปวัดล้อมรอบต้นตะเคียน ได้20 เซ็นติเมตร และความยาว17.50เมตรก่อนที่จะลงมือจุดธูปเทียนเพื่อที่จะขอโชคลาภซึ่งเลขธูปได้165และชาวบ้านก็ใช้ความยาว17.50และล้อมรอบนำไปเสี่ยงโชคในวันที่1กันยายน2565ที่จะถึงนี้

The lucky number is a hundred-year-old Takhian tree floating on the banks of the Mun River.

From the villagers that there was a hundred-year-old Takhian tree floating on the bank of the Mun River at Dong Village. Village No. 2, Kut Kha Keem Sub-district, Rattanaburi District, Surin Province, therefore traveled to inspect Found more than 30 villagers standing around the railing on the stairs leading up to Khun Ta Phut Tha’s house. Always, age 82, house number 6/3, Ban Dong M. 2.

by Khun Ta Phuttha Said that before seeing the Takhian tree floating next to the stairs next to that house, last night a son-in-law named Long had a dream that he had 5 to 6 black piglets running into the house, but he didn’t think much about it. Wake up in the morning and see a Takhian tree next to the stairs of the house. The aforementioned Takhian tree, the villagers called Mae Ton Takhianthong. Which is around 100 years old, so they took together 5 Khan 8 according to the belief that such a Takhian tree that came next to the railing may bring good luck. along with burning incense and candles to wish for good luck

After that, the children go down to the temple around the Takhian tree for 20 centimeters and a length of 17.50 meters before lighting incense and candles to pray for good luck. The incense number is 165 and the villagers use the length of 17.50 and Surrounded, bring to gamble on September 1, 2022 to come.