เสียวบ้านพังลงแม่น้ำโขง หลังตลิ่งถูกเซาะเสียหาย

51

บริเวณบ้านห้วยช้างเผือก หมู่ที่ 9 ต.พระพุธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จากน้ำโขงกัดเซาะตลิ่งพังเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า 670 เมตร พังลึกเข้ามากว่า 5 เมตร และมีแนวโน้มจะพังเรื่อยๆ เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนัก ติดต่อกัน และระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว และลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ดินริมตลิ่งแม่น้ำโขงทีอุ้มน้ำเกิดการสไลด์ตัว พังลงได้รับความเสียหาย รวมถึงพื้นที่การเกษตรและร้านอาหารที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งลึกเข้ามาบริเวณใต้ตัวร้านกว่า 5 เมตร

น.ส.พัชรี สิงห์สบาย อายุ 41 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 64 บ้านห้วยช้างเผือก หมู่ที่ 9 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดเผยว่า บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นหลังบ้านติดริมฝั่งแม่น้ำโขง ตนได้ปลูกสร้างเพื่อจะทำเป็นร้านอาหาร แต่พอมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจึงยังไม่ได้เปิดขาย กระทั้งมีฝนตกลงมาหลายวัน ทำให้น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เขื่อนป้องกันตลิ่งที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างดินเกิดการสไลด์ตัว พังลงลึกเข้ามาจนถึงรั้วบ้าน ตนจึงต้องตัดเสาร้านอาหารทิ้ง เนื่องจากกลัวว่าร้านอาหารจะพังลงไปในแม่น้ำโขง และหวั่นหากมีฝนตกลงมาอีก อาจทำให้ตลิ่งบริเวณดังกล่าวจะถูกกระแสน้ำกัดเซาะพังขยายกว้างออกไปอีก

The house collapsed into the Mekong River. after the river bank was eroded

Around Ban Huai Chang Phueak, Village No. 9, Phra Phutthabat Subdistrict, Si Chiang Mai District, Nong Khai Province, villagers have suffered. From the Mekong River erosion, the bank is damaged for a distance of more than 670 meters, collapses more than 5 meters deep and tends to collapse. because in the past There has been heavy rains in a row and the water level in the Mekong River rises rapidly. and rapidly degraded causing the soil along the banks of the Mekong River that carries water to slide broken down damaged Including agricultural areas and restaurants on the banks of the Mekong River. The water eroded the bank into the area under the shop for more than 5 meters.

Ms. Patcharee Singsabai, 41, the owner of the house number 64, Ban Huai Chang Phueak, Village No. 9, Phra Phutthabat Subdistrict, Si Chiang Mai District, Nong Khai Province, revealed that the area is behind the house on the bank of the Mekong River. They have built it to become a restaurant. But when there is a project to build a dam to protect the bank, it has not yet opened for sale. even though it rained for several days causing the volume of Mekong water to increase rapidly and rapidly decreasing causing the embankment to protect the banks that are under construction, the soil slides Crumbled deep into the fence of the house. Therefore, he had to cut down the restaurant pillars. because of fear that the restaurant will collapse into the Mekong River and fear if it rains again May cause the banks to be eroded by the current erosion and expand further.