แก่งส่องใหญ่ อำนาจเจริญ

175

แก่งส่องใหญ่ บ้านโคกนกกระเต็น – หินขัน เป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว ห่างจากตัวอำเภอไปทางใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร ลักษณะเป็นร่องหินเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ซึ่งมีลักษณะเหมือนพานหรือขัน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก ลักษณะเด่น-ชมแก่ง -เล่นน้ำ,ตกปลา -พักผ่อน -ตั้งแคมป์ ประวัติเป็นแก่งหินตั้งอยู่กลางบริเวณแม่น้ำโขง ติดชายแดนไทย-ลาว อำเภอชานุมาน มีลักษณะเป็นร่องหินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำเป็นเวลาหลายพันปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมไปเที่ยวชมความสวยงามของแก่งนี้เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งซื้อขายปลาแม่น้ำโขง ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวอำเภอชานุมานเป็นอย่างมาก

Kaeng Song Yai, Ban Khok Kraten – Hin Khan is a rock rapids located in the middle of the Mekong River. Adjacent to the Thai-Laos border Away from the district to the south about 13 kilometers, it is a rock groove formed by the erosion of the current for thousands of years. which looks like a pedestal or a bowl Nowadays, there are many tourists, both Thais and foreigners, to see the beauty of this rapids. Distinguishing Characteristics – Chom Kaeng -Swimming,fishing -Relaxing -Camping History is a rocky rapids located in the middle of the Mekong River area. Adjacent to the Thai-Laos border, Chanuman District, looks like a rock groove formed by the erosion of the current for thousands of years. Nowadays, there are many tourists, both Thais and foreigners, to visit the beauty of this rapids. and is a source of fish trading in the Mekong River which generates a lot of income for the people of Chanuman District

Comments

comments