แก่งหินท่าลี่ บึงกาฬ

85

แก่งหินท่าลี่ มีลักษณะเป็นหินยาวตามลำน้ำขนาด 50 X 40 เมตร และมี่ขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมากอยู่กลางน้ำสงคราม ซึ่งลำน้ำสงครามเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกับพื้นที่ใกล้เคียง

แก่งหินท่าลี่ มีลักษณะเป็นหินยาวตามลำน้ำขนาด 50 X 40 เมตร และมี่ขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมากอยู่กลางน้ำสงคราม ซึ่งลำน้ำสงครามเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกับพื้นที่ใกล้เคียง

Comments

comments