แค่ 2.5 ไร่! แต่ครอบครัว “ปู่มะรัตน์” เดินตามรอยพ่อหลวงทุกวันนี้มีทั้งเงินและความสุข

564

ครอบครัว “ปู่มะรัตน์” เป็นอีกตัวอย่างของเกษตรกรที่มีกินมีใช้อย่างมีความสุข เพราะน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่แค่ 2.5 ไร่ แต่ปลูกไม้ผล พืชผักหมุนเวียนสามารถเก็บขายได้ทุกวันอย่างต่ำวันละ 400-500 บาท

การทำ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรเข้าด้วยกันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริขึ้น และพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข

ซึ่งครอบครัวของนายบ่วง ปู่มะรัตน์ เกษตรกรบ้านดอนนาหงษ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้น้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จนทำให้ทุกวันนี้เขาและลูกเมียมีความสุข ไม่เดือดร้อนในเรื่องรายได้

นายบ่วง ปู่มะรัตน์ เปิดเผยว่า ตนมีที่ดินอยู่แค่ประมาณ 2.5 ไร่ ไม่ได้แบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการนำเอามาปรับใช้แทน โดยทุกอย่างจะเริ่มจากการอ่านหนังสือ ดูทีวี ปรึกษาหน่วยงานราชการและผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้ว จากนั้นก็จะทดลองปลูกพืชทีละอย่างในจำนวนที่ไม่มากนักเพื่อดูการเจริญเติบโต วิธีการดูแลรักษา และผลผลิตที่ได้ ว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

ซึ่งถ้าได้ผลดีก็จะขยายผลปลูกพืชผักชนิดนั้นเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับการลงทุนปลูกพืชชนิดอื่นแซมต่อไปเรื่อยๆ ใช้ที่ดินที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด

Comments

comments