แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

47

ที่สนามกีฬา มรภ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ น.ส.รัชนีวรรณ เจริญชัย ผอ.กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.อุดรธานี เข้า ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 ม.ค.2566 มี นายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กับ รศ.โรจน์ คุณเอนก รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.)  ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี และ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี มรภ.อุดรธานี โดยมี“บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล” ผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดัง เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร กกมท. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ หัวหน้าส่วนราชการ จ.อุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ จ.อุดรธานี อบจ.อุดรธานี  ทน.อุดรธานี  สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี ร.ร.สตรีราชินูทิศ ร.ร.สามพร้าววิทยา ร.ร.ชุมชนสามพร้าว วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย สโมสร ไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา ชลบุรี บจก.ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าอุดรธานี รร.เซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี บจก.มอลเทน (ไทยแลนด์) บจก.วิคเตอร์ สปอร์ตส (ประเทศไทย) บจก. มาราธอน (ประเทศไทย) บจก. พรีเชียส ทามส์ เทรดดิ้ง บจก. เดอเบล บจก. มัลติพลาย บาย เอท เป็นต้น