แหล่งผลิตฆ้องทองเหลืองบ้านทรายมูล อุบลราชธานี

163

ตามประวัติที่ได้ฟังเล่าต่อกันมาและสอบถามผู้อาวุโสของหมู่บ้านพบว่า บ้านทรายมูลได้มีการค้าขายฆ้อง เมื่อประมาณ พุทธศักราช 2524 ขณะนั้นมีพ่อใหญ่ทุย แก้วศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน และเริ่มมีการทำ และผลิตเองในสมัยที่พ่อใหญ่เลียง ดาราคำ เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ้านทรายมูลก็ได้มีการค้าขาย และทำฆ้อง ซึ่งในปัจจุบันนี้ลูกหลานในบ้านทรายมูลส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพการทำฆ้องค้าขายฆ้อง ซึ่งมักจะทำกันเป็นตระกูลด้วยช่วยเหลือพึ่งพากัน เช่น ครอบครัว ก เป็นช่างเชื่อมก็จะส่งให้ ครอบครัว ข ที่เป็นช่างตีทำต่อ แล้วส่งให้ครอบครัว ที่เป็นช่างทาสีและวาดลวดลายทำแล้วก็จะมีคนในชุมชนรับไปตั้งร้านตลอดเส้นทาง (พิบูล-โขงเจียม)บางส่วนก็นำไปขายที่ต่างจังหวัดโดยการบรรทุกใส่รถกระบะ

According to the history that has been told and inquired about the village’s neighbors, it was found that Ban Sai Mun had spoken gongs before, about 1981, while the great father Thui Kaeo Si was and began to make and produce by himself in his father’s era. Liang Darakham has been a coalition since then, Ban Sai Mun may have performed and made gongs, which nowadays most of the descendants in the sand house work in making gong gongs, which often work together as a group. All together For example, Family A is a welder, then the family who is a blacksmith will continue to do it and send it to Family C who is a painter and thinks to do it. Brought to sell in other provinces by loading the trucks

ที่อยู่ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
เบอร์ติดต่อ 081 999 7301 , 081 967 4291

Address Baan Sai Mun, Sai Mun Sub-district, Phibun Mangsahan District Ubon Ratchathani 34110
Contact number 081 999 7301, 081 967 4291

Comments

comments