แห่เทียนโคราชคึกคัก ชมความงามขบวนเทียนประกวด

34

บรรยากาศกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 “ แห่เทียนโคราช ” ที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง นครราชสีมา ได้ปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษา ได้แก่ ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน ขบวนเทียนวัดเดิม อ.พิมาย ,วัดป่าพิทักษ์ธรรม อ.เมือง ,วัดใหม่ประตูชัย อ.พิมาย ,วัดบูรพาพิมล อ.พิมาย ,วัดเก่าประตูชัย อ.พิมาย ,ทีมงานส่วยศิลป์ ,วัดนอก อ.โชคชัย เคลื่อนขบวนเทียนพรรษ และขบวนแห่ฟ้อนรำ วงโยธวาธิตโรงเรียนสุรนารี ขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ต้นเทียนวัดเดิม อ.พิมาย ขบวนฟ้อนรำวิทยาลัยนาฎศิลปะนครราชสีมา ต้นเทียนวัดป่าพิทักษ์ธรรม อ.พิมาย ขบวนฟ้อนรำโรงเรียนบุญวัฒนา ต้นเทียนวัดใหม่ประตูชัย อ.พิมาย ขบวนรำกลุ่มสตรี อ.เมือง ต้นเทียนวัดเก่าประตูชัย อ.พิมาย ขบวนแห่ชุมชนเขต 1 ต้นเทียนวัดบูรพาพิมล อ.เมือง ขบวนแห่ชุมชนเขต 2 ต้นเทียนทีมงานส่วยศิลป์ อ.พิมายขบวนแห่ชุมชนเขต 3 ต้นเทียนวัดนอก อ.โชคชัย ขบวนแห่ชุมชนเขต4 ขบวนเคลื่อนไปตาม ถ.มหาดไทย เข้าสู่ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ , ถนนสุรนารี , ถนนอัษฏางค์ , ถนนจอมพล กลับมายังถนนชุมพล แล้วไปจอดหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ระยะทาง 7 กม. เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาการประกวดแห่เทียน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับพันคน จับจองพื้นที่ตามริมทางเดินเท้าเพื่อรอชมความสวยงาม ยิ่งใหญ่ อลังการของขบวนต้นเทียนพรรษาและขบวนแห่ซึ่งเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านแต่ละคุ้มวัดๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดหาวัสดุท้องถิ่นนำมาดัดแปลงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและประดับประดาตกแต่งสร้างสีสันให้กิจกรรมสืบสานงานประเพณีประจำปีของชาวโคราชให้คึกคัก จากนั้นขบวนเทียนทั้งหมดได้มาจอดเรียงรายตามถนนรอบลานย่าโม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและถ่ายเซลฟี่เป็นที่ระลึกรวมทั้งรอฟังผลการประกวด มีการประกาศในช่วงหัวค่ำคืนนี้และการจัดแสดง แสง สี เสียง ประกอบขบวนเทียนพรรษา

The atmosphere of the candle procession ceremony of the year 2022 “Korat Candle Parade” at the front of the monument of Thao Suranaree (Ya Mo), Muang District, Nakhon Ratchasima, has released a candle procession, including a procession to bring royal cups. Candle procession at Doem Temple, Phimai District, Wat Pa Phithak Tham, Mueang District, Wat Mai Pratuchai District, Phimai District, Burapha Phimon Temple, Phimai District, Old Temple Pratuchai District, Phimai District, Tribute Arts Team, Wat Nok District Chokchai Moving candle procession and dance parade Suranaree School marching band Procession to honor King Kanitthathirat Department of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Ton Thien Wat Doem, Phimai District, dance procession at Nakhon Ratchasima College of Dramatic Arts The Candle Tree of Wat Pa Phithak Tham, Phimai District, Boon Watthana School Dance Procession Ton Thian Wat Mai Pratuchai District Phimai District Women’s group dance, Mueang District Ton Thien Wat Kao Pratuchai District Phimai District 1 Community Parade Ton Tian Wat Burapha Phimon District Mueang District 2 Candle Tree Tribute Team Tribute Art Phimai District Community Parade District 3 Ton Thian Wat Nok District Chokchai District Community Procession District 4 The procession moves along Mahathai Road to Chomsurang Yat Road, Suranaree Road, Attang Road, Chomphon Road, back to Chumphon Road. Then park in front of Thao Suranaree Monument, a distance of 7 km, for the judges to consider the candle parade contest. among thousands of tourists, both Thais and foreigners Reserve an area along the pedestrian walkway to wait to see the beauty, grandeur, and grandeur of the candle tree procession and parade which is a creative idea of ​​the villagers of each temple in Nakhon Ratchasima. have joined forces to procure local materials, adapt them with local wisdom and decorate them to create colorful activities to carry on the annual traditions of the Korat people to be lively Then all the candle parade had parked in the streets around Lan Ya Mo. for tourists to watch and take a commemorative selfie as well as wait to hear the results of the contest An announcement was made early in the evening and a light, sound and light show accompanied the candle procession.