โคราชคลายปัญหาเวนคืนสร้างไฮสปีด รฟท.ยันกระทบน้อยที่สุด

18

ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการระบบจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมา (อจร.นม.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 4 วาระ

ในระเบียบวาระที่ 3.2 ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมาและแนวเขตการเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฏ) กำหนดการเขตที่ดินที่จะเวนคืน ผู้แทนโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวชี้แจงว่า พ.ร.ฏ ได้ประกาศเวนคืนที่ดินครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างเผื่อไว้ก่อน โดยกำหนดแนวเขตประมาณ 400 เมตร แต่ไม่ใช่พื้นที่เวนคืนทั้งหมด จึงเห็นแนวเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นพื้นที่สำรวจกว้างมากและครอบคลุมสิ่งปลูกสร้างเอกชนในเขตเมืองโคราชจำนวนมาก แต่แนวเขตที่ต้องเวนคืนคือเส้นสีเขียว ปรากฏบ้านเรือนประชาชนไม่เกิน 10 หลังคาเรือน บริเวณด้านหลัง “ร้าน วีทีแหนมเนือง” ถ.มุขมนตรี ข้างปั๊มเอสโซ่หัวรถไฟเดิม ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่า ผลกระทบค่อนข้างน้อยมาก รฟท.ยืนยันจะให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดและไม่ต้องการใช้งบเวนคืนมาก หากจำเป็นต้องเวนคืนก็ต้องพิจารณาชดเชยให้คุ้มค่าตามที่กฎหมายกำหนด

“แนวเขตเดิมที่แนบท้าย พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเป็นเพียงแค่แนวสำรวจ สำหรับแนวเขตที่ต้องเวนคืนที่ดินจริงต้องคำนึงถึงแบบการก่อสร้าง พื้นที่ที่ถูกเวนคืนให้รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายการลงพื้นที่สำรวจและขอความร่วมมือให้ข้อมูลที่แท้จริงครบถ้วน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเรียกรับเงินอ้างมีฤทธิ์เดชสามารถเพิ่มราคาประเมินได้ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด” นายกำพล กล่าว

ทั้งนี้สถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา ยังระบุตำแหน่งพื้นที่สถานีเดิม รูปแบบคล้ายสถานีบางซื่อโดยรวมทั้งรถไฟทางคู่เดิมและรถไฟความเร็วสูง มี 3 ชั้น ประกอบด้วยชั้น 1 ที่พักคอยและทางเข้าออกตัวอาคาร ชั้น 2 จำหน่ายตั๋วและชานชาลารถไฟทางคู่ชั้น 3 ชานชาลารถไฟความเร็วสูง กำหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2569