โคราชเตือนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 6 แห่งน้ำเกิน 80 %เฝ้าระวังน้ำล้น

35

นายกิตกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลกระทบจากอิทธิพลลมมรสุมได้แผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีลมพัดกรรโชกแรงและฝนตกหนักหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่อเนื่อง สถานการณ์ล่าสุดที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน อ.ด่านขุนทด มีปริมาณน้ำ 8.50 ล้าน ลบ.เมตร หรือร้อยละ 101 ของพื้นที่เก็บกัก จึงมีน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำเดิม เพื่อรักษาเสถียรภาพและการบริหาร จัดการน้ำเป็นไปตามเกณฑ์ จึงได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำธรรมชาติ ต.บ้านเก่า ต.ตะเคียน ต.ด่านขุนทด ต.สระจระเข้ ต.ด่านนอก ต.ด่านใน ต.พันชนะ ต.หนองบัวตะเกียด และ ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์รวมทั้งประกาศพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย อ่างเก็บน้ำลำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำเฉลี่ย 64 % ยังเหลือพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมาก การบริหารจัดการให้สอดคล้องและเหมาะสมรวมทั้งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการจัดการชลประทานในแต่ละลุ่มน้ำโดยลดการส่งน้ำและให้ชาวนาใช้น้ำฝนทำนาปี

Comments

comments