โคราช “นิวไฮ” ในรอบ 2 ปี ป่วยพุ่ง

162

ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ. นครราชสีมา นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยรายใหม่ 2,844 ราย ป่วยสะสม 106,042 ราย รักษาหาย 75,392 ราย รักษาอยู่ 30,584 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 5 ราย เป็นหญิงอายุ 87 ปี ต.จอหอ อ.เมือง ประวัติเป็นผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเป็นโรคเลือดในสมอง ไม่ได้รับวัคซีน ชายอายุ 71 ปี ต.สำโรง อ.ปักธงชัย ประวัติเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม หญิงอายุ 76 ปี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก ประวัติเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รับวัคซีน 2 เข็ม หญิงอายุ 79 ปี ต.โนนไทย อ.โนนไทย ประวัติเป็นโรคไตวายเรื้อรัง รับวัคซีน 2 เข็ม หญิงอายุ 68 ปี ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว ประวัติเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง รับวัคซีน 1 เข็ม เสียชีวิตสะสม 129 ราย

นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันนี้ถือเป็นยอด “นิวไฮ” พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อวันมากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดเป็นเวลากว่า 2 ปี ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งติดเชื้อจากการร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์และนำเชื้อมาแพร่ในครอบครัว แนวทางเน้นตรวจ ATK จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการรักษาเชื่อมโยงระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และแพทย์ประจำโรงพยาบาลแต่ละพื้นที่ จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งดำเนินการเชิงรุกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 27.98 % หรือ 736,793 คน จากจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 2,633,207 คน

ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง อ.เมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานอยู่ในการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ 40 คน และผู้สูงอายุ 69 คน รวม 109 คน วันที่ 1 เม.ย พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อจากครอบครัวและมาแพร่เพื่อนร่วมงานรวม 3 ราย วันที่ 2 เม.ย ตรวจเชิงรุกจำนวน 102 ราย พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 4 ราย วันที่ 7 เม.ย ตรวจหาเชื้อ 85 ราย ผู้สูงอายุติดเชื้อ 1 ราย เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 1 ราย วันที่ 10 เม.ย เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 1 ราย วันที่ 12 เม.ย ตรวจเชิงรุก 97 ราย ผู้สูงอายุติดเชื้อ 3 รายวันที่ 14 เม.ย ผู้สูงอายุติดเชื้อ 4 ราย วันที่ 15 เม.ย ผู้สูงอายุติดเชื้อ 1 ราย วันที่ 17 เม.ย ตรวจเชิงรุก 65 ราย ผู้สูงอายุติดเชื้อ 2 ราย เจ้าหน้าที่ 1 ราย ป่วยสะสม 20 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ 10 ราย ผู้สูงอายุ 10 ราย

โดย อบจ.นครราชสีมา ได้เปิด community isolation (CI) ในสถานสงเคราะห์จำนวน 30 เตียง เตรียมรองรับผู้ป่วยโดยประสานงานกับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 โพธิ์กลางและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมดำเนินการดูแลรักษาตามมาตรการสาธารณสุขและ อบจ.นครราชสีมา ติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆให้เพียงพอ ส่วนเจ้าหน้าที่ได้สลับสับเปลี่ยน 5 วันต่อสัปดาห์และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เกิดคลัสเตอร์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง อ.เมือง ซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา โดยมีผู้ป่วยสะสม 71 ราย สาเหตุเจ้าหน้าที่นำเชื้อมาแพร่