โคราช เปิด รพ.สนาม รับ “โอไมครอน”

135

ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 39/2565 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการ ดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาติ

นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 143 ราย เป็นการติดเชื้อนอกพื้นที่ 29 ราย และการติดเชื้อในพื้นที่ 114 ราย ป่วยสะสม 34,735ราย รักษาหาย 33,675 ราย ยังรักษาอยู่ 776 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 2 ราย เป็นชายอายุ 43 ปี ต.ในเมือง อ.เมือง และหญิงอายุ 23 ปี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง มีโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย รวมเสียชีวิตสะสม 284 ราย

ส่วนสายพันธุ์ “โอไมครอน” พบผู้ป่วยสะสม 17 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 1 ราย รพ.กรุงเทพราชสีมา 1 ราย ,รพ.ขามสะแกแสง 1 ราย ,รพ.พิมาย 2 ราย ,รพ.เสิงสาง 1 ราย ,รพ.ค่ายสุรนารี 1 ราย ,รพ.ครบุรี 2 ราย ,รพ.บัวใหญ่ 1 ราย รพ.ประทาย 1 ราย และอยู่ระหว่างติดตามการรักษา 5 ราย ทั้งหมดอยู่ในการควบคุมของแพทย์และยังไม่พบอาการแทรกซ้อน ซึ่งมี 1 ราย เป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสได้ขอไปรักษาตัวที่ รพ.สมิติเวช กรุงเทพมหานคร

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เพื่อความรวดเร็วและป้องกันเชื้อ “โอไมครอน” ซึ่งมีแนวโน้มจะลุกลามจากการเดินทางทั้งท่องเที่ยวและกลับมาภูมิลำเนาเดิมในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ทันที รวมทั้งให้เปิดโรงพยาบาลสนาม อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่ที่พบการระบาดในพื้นที่ 25 อำเภอ จากจำนวน 32 อำเภอ

at the meeting room of the Sports and Tourism Office of Nakhon Ratchasima Incident Command Center for Countermeasures for Covid-19, Nakhon Ratchasima Province, Mr. Wichian Chantanothai, Nakhon Ratchasima Provincial Governor As chairman of the Communicable Disease Committee of Nakhon Ratchasima Province, Dr. Winyu Channet, Deputy Director of Public Health, Nakhon Ratchasima Province and representatives of relevant agencies as the Communicable Disease Committee of Nakhon Ratchasima Province Participated in the meeting No. 39/2565 through the network (Web Conference) ZOOM program Agenda for surveillance measures, prevention and control of the epidemic of communicable diseases in Nakhon Ratchasima province follow-up Operate in accordance with the measures and orders of the National Communicable Disease Committee.

Dr. Winyu, Deputy Medical Officer, Nakhon Ratchasima Province Clarification of the epidemic situation of COVID-19 The new wave in 32 districts of Nakhon Ratchasima province found 143 new cases, 29 of them out-of-area infections and 114 local infections, 34,735 cumulative cases, 33,675 recovered, 776 still healing, 2 new deaths. The cases are a 43-year-old man, Nai Mueang Subdistrict, Muang District, and a 23-year-old woman, Nong Phai Lom Subdistrict, Muang District, who have a disease related to immune system disorders. A total of 284 cumulative deaths.

As for the “Omicron” strain, 17 cases were collected at Maharaj Hospital Nakhon Ratchasima, 1 patient, Bangkok Ratchasima Hospital, Kham Sakae Saeng Hospital, 1 patient, Phimai Hospital, 2 cases, Saeng Sang Hospital 1 case, Khai Hospital. Suranaree 1 case, Khon Buri hospital 2 cases, Bua Yai hospital 1 case, Prathai hospital 1 case, and 5 are under treatment, all under the control of doctors and no complications have been found, of which 1 is a French tourist. requested to be treated at Samitivej Hospital, Bangkok

Mr. Wichian, the governor of Nakhon Ratchasima, revealed that for speed and prevention of “Omicron” infection, which tends to spread from travel, both tourism and returning to the original homeland during the past New Year’s festival Nakhon Ratchasima Provincial Communicable Disease Committee Has resolved to immediately proceed according to the order of the Center for Operations Center for Covid-19 Situation Administration (BACC), including to open a field hospital Chatchai Hall Building 80th Anniversary Stadium to support new cases found in 25 districts out of 32 districts