โตเร็วสร้างเงินด่วนวันละพัน! ชาวบุรีรัมย์พลิกผืนนาปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษขายหน้าแล้ง

144

ชาวกระสัง บุรีรัมย์กว่า 40 ครัวเรือนพลิกผืนนาปลูกผักบุ้งปลอดสารพิษโดยใช้มูลสัตว์และแกลบขายช่วงหน้าแล้ง ใช้น้ำน้อยโตเร็วเพียง 15 วันเก็บผลผลิตส่งขายตลาดและร้านค้าได้ สร้างรายได้ด่วนวันละ 500-1,000 บาท/ราย หลายคนปลูกผักบุ้งขายเป็นอาชีพเสริมหลังทำนาส่งลูกเรียนจบปริญญา

วันนี้ (21 มี.ค.) ชาวบ้านบ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 และบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 16 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กว่า 40 ครัวเรือน ได้หันมาปลูกผักบุ้งเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูทำนา เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีอายุสั้น โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อนเอื้อต่อการเติบโตของผักบุ้ง ใช้เวลาปลูกเพียง 15 วันสามารถเก็บผลผลิตขายได้ ต่างจากพืชชนิดอื่นที่ต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 1-2 เดือนจึงจะเก็บผลผลิตได้

อีกทั้งการปลูกผักบุ้งยังเป็นพืชที่ดูแลง่าย โดยชาวบ้านจะใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์ผสมแกลบซึ่งหาได้เองจากท้องถิ่นไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลง ทำให้ผักบุ้งปลอดสารเป็นที่ต้องการของตลาด

โดยแต่ละวันชาวบ้านจะมีออเดอร์ส่งตลาดและลูกค้าขาประจำทั้งร้านอาหาร ร้านเนื้อย่างทุกวัน วันละกว่า 40 กิโลกรัมต่อราย บางรายนำไปวางขายเองตามตลาด มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5-20 บาท แต่หากเป็นช่วงเทศกาลที่มีความต้องการผักบุ้งจำนวนมาก จะส่งผลให้ผักบุ้งมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 50-60 บาท ทำให้ชาวบ้านที่ปลูกผักบุ้งขายมีรายได้เสริมเข้าครัวเรือนเฉลี่ยวันละ 500-1,000 บาทต่อราย บางรายยึดอาชีพปลูกผักบุ้งขายมานานกว่า 10 ปีจนสามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีได้

Comments

comments