โรงพยาบาลชัยภูมิ จัดกิจกรรมชัยภูมิรันนิ่ง Half  Marathon “ทำด้วยใจ ให้ด้วยวิ่ง”

56

ณ ที่สนามหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) จังหวัดชัยภูมิ นาย สมบัติ  ไตรศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชัยภูมิรันนิ่ง Half Marathon “ทำด้วยใจ ให้ด้วยวิ่ง” ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ,คณะกรรมการหอการค้า จังหวัดชัยภูมิ,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ,ชมรมชัยภูมิแลนเด้อ,ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชัยภูมิร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ชัยภูมิรันนิ่ง Half  Marathon “ทำด้วยใจให้ด้วยวิ่ง” ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 18  ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งรายได้จากการจัดกิจกรรมชัยภูมิรันนิ่ง Half Marathon“ทำด้วยใจ ให้ด้วยวิ่ง” ในครั้งนี้จะสนับสนุนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชัยภูมิ และสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาล ชัยภูมิ อยู่ระหว่างการพัฒนา ให้เป็น “โรงพยาบาลศูนย์ที่ทันสมัย คุณภาพชั้นนำในภาคอีสาน บริการประทับใจ” เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงการจัดกิจกรรม ชัยภูมิรันนิ่ง Half Marathon “ทำด้วยใจ ให้ด้วยวิ่ง” ในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ , Funrun ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 1,430 คน, Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร จำนวน 373  คน, Half Marathon 21 กิโลเมตร จำนวน 190 คน, VIP 5 กิโลเมตร , 10.5 กิโลเมตร และ 21  กิโลเมตร จำนวน 85 คน, รวมทุกประเภท จำนวน 2,077 คน