โรงแรมเฮือนหาดคำ จ.หนองคาย เตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

339

เมื่อค่ำวันที่ 19 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเฮือนหาดคำ หมู่ที่ 2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, นางสุกานดา พันธุ์เสือ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย, นางอุมาพร ผาสุขนิรันต์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี, นายอนุชิต ผาพัง กำนันตำบลหาดคำ และนางนงลักษณ์ โคตรจะรินทร์ รองประธานบริหารโรงแรมเฮือนหาดคำ ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง “แต่งผ้าไทย ลอยกระทงที่ริมโขง ตำบลหาดคำ” ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ 31 ตุลาคม 2563

นางนงลักษณ์ โคตรจะรินทร์ รองประธานบริหารโรงแรมเฮือนหาดคำ กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงมีมาแต่โบราณ เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ใหญ่ ซึ่งนิยมทำกันในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุก ๆ ปี
โรงแรมเฮือนหาดคำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และกลุ่มภาคีเครือข่ายทุกเครือข่าย ได้ร่วมกันเตรียมจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทงที่ริมโขง ตำบลหาดคำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ขึ้น โดยใช้ชื่องาน “แต่งผ้าไทย ลอยกระทงที่ริมโขง ตำบลหาดคำ” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของไทย พร้อมทั้งรณรงค์สวมผ้าไทย ประกวดแต่งชุดไทยขึ้นในวันดังกล่าว เพื่อให้ชาวบ้านหาดคำและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ซึมซับงานประเพณีวันลอยกระทงของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของคนในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลหาดคำให้เป็นที่รู้จัดอย่างกว้างขวาง