โรงแรม ริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร

158

ยามเมื่ออยู่บน ภตัตาคารหมนุลอยฟ้า ของโรงแรมริเวอร์ ซิตี้ มุกดาหาร ภาพที่เห็นข้างหน้าเป็นแสงไฟวอมวับราวแสงเทียนนับพัน ทั้งจากฟากฝั่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และจากตัวเมืองในจังหวัดมุกดาหาร ตกสะท้อนสู่สายแม่น้ำโขงในยามคืนค่ําทำให้เกิดแสงและเงาบนผิวแม่น้ำ ผุดขึ้นในสายตาข้างหน้าสะท้อนออกมาเป็นภาพที่สวยจับใจ ในคืน ค่ํายามราตรี ทั้งความหลากหลายรสชาติของอาหารที่เริศรสแบบบฟุเฟต์ ก็ยิ่งทําให้เพลิดเพลินและเพิ่มอรรถรส ทำให้ทุกอย่างเหมือนจะเป็นใจในความสุขไปทั้งหมด และยิ่งเมื่อบวกกับทิวทัศน์ที่พอเหมือนจะปิดและเปิดสายตา เทคโนโลยีของพื้นหมุนแบบช้าๆ จนแทบไม่รู้สึก ทําให้เหมือนนั่งอยู่บนฟ้าหรือยัง ไงกันแน่นะ เหมือนดาวนับพันเหมือนจะคว้าเอาไว้ที่ปลายนิ้ว

ที่อยู่28 ถนนมุกดาหาร – ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 เบอร์ติดต่อ042-615444-45 เว็บไซต์ www.rivercitymuk.com อีเมล [email protected] Facebook https://www.facebook.com/RiverCityHotel

Comments

comments