ได้ฤกษ์งามทำพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนครและสักการะองค์พญานาค

213

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้ฤกษ์งามทำพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนครและสักการะองค์พญานาค ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รอง ผวจ.สกลนคร , ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร   นายโกมุท ฑีฆธนานนท์  นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร  รวมทั้งคณะผู้บริหารส่วนราชการ และมีคณะผู้บริหารระดับสูง เครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล นำโดย คุณจอห์น ลีโกะชุน ประธานคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมเปิดด้วย ในการนี้ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระเกจิอาจารย์ 9 รูป ได้แก่ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม), พระครูสุทธิธรรมสังวร (เชาวรัตน์ กัมมสุทโธ), พระราชวชิรญาณโกศล (บุญมี ธัมมรโต), หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร (วัดป่าภูแปก), พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์ (เดช กิตติโสภโณ), พระครูวิริยธรรมนิเทศก์ (ไพรเวช ขิปปาภิญโญ), พระอาจารย์ทองปาน ภัททจารี (วัดป่าถ้ำโพรง), พระอาจารย์วีระ ฐิตวิริโย (วัดถ้ำเทิ้ง) และ พระอาจารย์คำสอน ปัญญาวุฑโฒ (วัดป่าหนองไผ่) นอกจากนี้ยังมีการสักการะ “พญานาคองค์ชมภูนาคี” ซึ่งเป็นองค์เดียวในจังหวัดสกลนคร โดยมีตำนานเล่าขานว่า องค์พญานาคชมภูนาคี เทพพญานาคเบื้องบนผู้ฝากร่างไว้ในหนองหารมาหลายพันปี มีฤทธานุภาพด้านมหาอำนาจและเสริมพุทธาภิเษกด้านเมตตา โดยหลังจากพิธีสักการะมีการแจกเหรียญบูชา “องค์พญานาคชมภูนาคี” เป็นที่ระลึกในโอกาสเปิดอาคาร รพ.พริ้นซ์ สกลนคร ให้ประชาชนกว่า 600 เหรียญ และรูปเหรียญ “องค์พญานาคชมพูนาคี” ให้แก่ประชาชนอีกกว่า 300 ฉบับ

โดย นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวว่า สำหรับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีโรงพยาบาลในเครือฯ ทั้งหมด 13 แห่งใน 11 จังหวัด ซึ่ง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร นับเป็นแห่งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการขยายบริการสาธารณสุขมายังพื้นที่จังหวัดสกลนครในครั้งนี้ ครอบคลุมบริการด้านแม่และเด็ก โดยเฉพาะเรามีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการตลอด24 ชั่วโมง นอกจากนี้ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่นี่ยังมีความพร้อมทั้งด้านการรับส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล 5G เครื่องวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยให้รักษาได้รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น รวมถึง ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ฟอกไต, กายภาพบำบัด ฯลฯ โดยเรายังคงมุ่งมั่นสานต่อปณิธานของนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้ก่อตั้งเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ในการสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้จากภารกิจสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา สามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสุขภาพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวสกลนคร โดยที่ผ่านเราระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือร่วมกับทางเทศบาลนครสกลนคร กระจายวัคซีนให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 โดส อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมงานบุญประเพณีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง