จังหวัดมุกดาหาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่จะเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2

136

ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสัตวแพทย์ วิชชาเยนทร์ เวชอนันต์ฐชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหาร

Screen Shot 2562-06-25 at 2.38.45 AMพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่จะเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 ทุกคัน รวมไปถึงทำจุดทำลายเชื้อ ป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนรถบรรทุกที่ขนสุกรไปส่งประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนออกจากด่านพรมแดนต้องฉีดพ่นฆ่าเชื้อและกลับมาต้องผ่านการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ทุกคัน ที่อยู่ภายในด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อีกด้วย

นายสัตวแพทย์ วิชชาเยนทร์ เวชอนันต์ฐชัย กล่าวว่า ปัจจุบันการการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรในประเทศเพื่อนบ้าน อธิบดีกรมปศุสัตว์มีความเป็นห่วงในเรื่องของโรคนี้ มีการกำชับมาตรการการป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพ่นรถบรรทุกที่เข้ามาในประเทศทุกคัน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมีความกังวลในเรื่องของการป้องกันในจุดนี้ด้วย จึงฝากหน่วยงานปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเรื่องการเฝ้าระวังและการทำลายฆ่าเชื้อ

Screen Shot 2562-06-25 at 2.39.12 AM
นายสัตวแพทย์ วิชชาเยนทร์ กล่าวต่ออีกว่า การพ่นยาจะมีด้วยกัน 2 ส่วน คือส่วนแรกจะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถที่เข้ามาจาก สปป.ลาว ทุกคัน มีสปริงส์เกอร์ขาเข้าสะพานฯ และรถบรรทุกสินค้าทุกคันจะแยกเข้ามาพ่นต่างหาก พ่นแบบเข้มข้นกว่าเดิมคือพ่นโฟม เพื่อทำให้เชื้อโรคตายอีกด้วย

ข้อมูลจาก https://www.77kaoded.com/content/598690

Comments

comments