Digital Signage กับการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

67

Digital Signage หรือป้ายโฆษณาดิจิตอล คือการนำเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาผสมผสานกับจอภาพคอมพิวเตอร์ หรือจอ LCD/LED TV เพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ง่าย Digital Signage แบบ Network Centralized Control Player เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการ Application ที่สามารถบริหารจัดการจอหลายๆ จอได้จากจุดเดียว และสามารถบริหารจัดการจอที่อยู่ไกลออกไปได้ โดยสามารถจัดการให้การแสดงผลแตกต่างกันในแต่ละจอผ่านระบบ Network

Digital Signage กับ TV ที่ใช้อยู่ตามบ้าน ต่างกันอย่างไร

หลายๆ คนอาจจะมองว่า การนำทีวีมาใช้งานก็สามารถที่นำมาทดแทนได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ในการออกแบบ TV และ Digital Signage มีการออกแบบเพื่อนำมาใช้งานที่แตกต่างกันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแบ่งออกตามลายละเอียดได้ดังนี้

การใช้งาน TV

 1. ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นสื่อบันเทิงภายในบ้าน
 2. เน้นความสวยงาม มีน้ำหนักเบา
 3. เหมาะกับการใช้งาน การตกแต่งตามความเหมาะสมกับที่พักอาศัย
 4. ออกแบบมาให้ใช้งานประมาณ 6-8 ชั่วโมง
 5. ส่วนใหญ่รองรับการเชื่อมต่อได้เพียง HDMI
 6. ทำงานอิสระด้วยเครื่องเดียว ทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมระยะไกลได้
 7. สามารถติดตั้งการใช้งานได้เพียงแนวนอนเท่านั้น

การใช้งาน Digital Signage

 1. ออกแบบมาเพื่อใช้ในธุรกิจที่หลากหลาย เช่นร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือแม้กระทั้งการจัดงาน อีเว้นท์ต่างๆ
 2. มีความแข็งแรงทนทาน ต่อการใช้งานรองรับการทำงานนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดี
 3. รองรับการทำงานอย่างต่อเนื่องได้
 4. การแสดงผล ทำได้ทั้งภาพนิ่ง วีดีโอ หรือสามารถลงแอพพิเคชั่นได้
 5. การเชื่อมต่อรองรับได้หลายระบบ
 6. สามารถควบคุมการสั่งงานได้ทุกที่ สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับการใช้งานสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา
 7. ติดตั้งใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ประโยชน์ของการเชื่อมต่อ Digital Signage แบบ ONLINE
1. ธุรกิจที่มีสาขา หรือจุดประชาสัมพันธ์หลายแห่ง สามารถบริหารจัดการผ่านระบบ Online โดยการ จัดการผ่านศูนย์กลางได้ทันที
2. ประหยัดเวลา และงบประมาณ ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
3. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ให้ดูมี ความล่าหน้าและทันสมัย เป็นการแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมขององค์กรในด้านเทคโนโลยี

Comments

comments