GPX Racing ขอส่งสารคำท้าถึงเหล่าสาวกสองล้อ GPX ทั่วประเทศ ในงาน “ Battle of custom contest 2017 ”

154

GPX Racing ขอส่งสารคำท้าถึงเหล่าสาวกสองล้อ GPX ทั่วประเทศ เข้าร่วมสงครามระเบิดความมันส์ ศึกประชันไอเดีย ที่ติดอาวุธความคิดสร้างสรรค์ ในงาน “ Battle of custom contest 2017 ” การประกวดแต่งรถ ที่มาในคอนเซปต์งานว่า “War of bike” เอาใจนักแต่งรถ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

สำหรับการประกวด “ Battle of custom contest 2017 ”

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทสำนักแต่ง ทั้งหมด 2 รุ่น

1)Legend – Gentleman

2)Demon 150 GN

ประเภทประชาชนทั่วไป ทั้งหมด 3 รุ่น

1)Demon

2)CR5

3)Legend

ผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดเข้ามาได้ที่ www.gpxthailand.com/boc

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2560boc-2

Comments

comments