51656888_2276531406001313_241713646953037824_o

โครงการหนองคายไวท์ วิลล์

#โปรจัดหนัก ฟรีแอร์!!! ทุกห้องนอน 5 หลังแรก ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมีนาคม 62 (ยกเว้น บ้านราคา 1.9 ล้าน แอร์หนึ่งตัว)
ถนนภายในโครงการ กว้าง 10 เมตร สะอาด กว้างขวาง ปลอดภัย ใกล้สะพานมิตร ภาพไทย ลาว เดินทางสะดวก
สนใจติดต่อที่
095-161-8425/080-327-0437/090-259-9836
ดำเนินงานโดย บริษัทบุตรแสนก่อสร้าง จำกัด Read more about โครงการหนองคายไวท์ วิลล์

1239169_664941316849991_1588185432_o

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว หนึ่งตำนานลุ่มน้ำโขง

ปฐมเหตุที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิลุ่มน้ำโขง จากพระคัมภีร์อุรังคธาตุ ตำนานพระธาตุพนม ซึ่งถือเป็นตำนานที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเก่าแก่ที่สุดในภาคอีสาน ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเชตะวันวิหาร ใกล้กรุงสาวัตถี ทรงรำพึงพิจารณาดูพุทธโบราณประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ที่ล่วงมาแล้วคือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และพระกัสสปะ ซึ่งเสด็จเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วในอดีตนั้น พระองค์ทรงรู้ด้วยพระญาณว่า พระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 องค์ดังกล่าวนั้น ล้วนได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าเหล่านั้นไปประดิษฐานไว้ ณ ดอยกปณคีรี (บางตำราเขียน ดอยกัปปนคิรี ปัจจุบันสถาน คือภูกำพร้า ที่ประดิษฐานองค์พระธาตุพนม อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม) ใกล้เมืองศรีโคตรบอง เมื่อใกล้รุ่งวันใหม่ หลังจากพระอานนท์อุปฐากด้วยน้ำและไม้สีฟันแด่พระพุทธองค์แล้ว พระพุทธองค์ทรงผ้ากำพลสีแดงงาม ทรงบาตรแล้วหันหน้าสู่ทิศตะวันออก พระอานนท์นำพุทธลีลามาทางอากาศ เสด็จลงที่ดอนกอนเน่า (บางตำราเขียนดอนกอนเนาว์ นักปราชญ์บางท่านให้ความเห็นว่า คือวัดเนินพระเนาว์ ในนครเวียงจันทน์ปัจจุบัน) แล้วจึงมาสถิตอยู่แคมหนองคันแทเสื้อน้ำ (ปัจจุบันสถาน คือลุ่มน้ำโขง เขตอาณาจักรล้านช้างเดิม) ทรงทอดพระเนตรเห็นแลนคำแลบลิ้นที่โพนจิกเวียงงัว ใต้ปากห้วยกุคำ (บางตำราเขียน คุคำ) พระพุทธเจ้าทรงกระทำหสิตุการแย้มหัว (แย้มพระโอฐ) พระอานนท์จึงไหว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงแย้มหัวด้วยเหตุสิ่งใด พระพุทธเจ้าจึงมีพุทธพยากรณ์แก่พระอานนท์ว่า ดูราอานนท์ ตถาคตเห็นแลนคำแลบลิ้นให้เป็นเหตุ ดินแดนสุวรรณภูมินี้ […]

เสื้อกันหนาวมือสอง

จุดผ่อนปรนไทยลาว เสื้อผ้ากันหนาวขายดี

ที่ตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ที่เปิดในวันเสาร์และวันอังคาร ซบเซาตั้งแต่เช้า จนจะปิดตลาดในช่วงบ่าย เนื่องจากพ่อค้า แม่ค้า ทั้งไทยและลาวไม่มาขายสินค้าเนื่องจากอากาศหนาวเย็น อีกทั้งชาวไทยและชาวลาวข้ามมาจับจ่ายซื้อสินค้าที่ตลาดจุดผ่อนปรนกันน้อยมาก แต่สินค้าที่ขายดีในวันนี้คือเสื้อผ้ากันหนาว ทั้งใหม่และมือสอง ที่มีการลดราคา รวมไปถึงหมวกไหมพรม ถุงมือ และถุงเท้า เนื่องจากอากาศทั้งในจังหวัดหนองคาย และใน สปป.ลาว หนาวเย็นติดต่อกันมาถึง 4 วัน อุณหภูมิริมฝั่งโขงอยู่ที่ 11 องศาเซลเซียสเท่านั้น โดยเฉพาะ สปป.ลาวนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง อากาศจึงหนาวเย็นกว่าในจังหวัดหนองคาย ในขณะที่พ่อค้า แม่ค้า บอกว่า เสื้อผ้ากันหนาวที่นำมาขายวันนี้สั่งมานานแล้ว แต่ขายไม่หมด เนื่องจากที่ผ่านมาอากาศไม่หนาว วันนี้ถือเป็นโชคดีที่ได้ขายเสื้อผ้ากันหนาวที่มีอยู่จนเกือบหมด และคงจะไม่สั่งมาขายอีก เพราะปีนี้คงจะไม่หนาวอีกแล้ว ที่มา : http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5901260010191

xxx

ไหว้ 9 พระธาตุเจดีย์มหามงคล ร่ำรวยรับปีใหม่ไทย

การไหว้พระ ขอพร ถือเป็นเริ่มต้นที่ดีของต้นปีที่ดีนะคะ วันนี้มีพระธาตุทั้ง 9 ของจังหวัดหนองคายมาแนะนำให้ไปกราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล ทั้งโชคลาภ หน้าที่การงานและความร่ำรวยมาฝากกันค่ะ 1 พระธาตุพระอรหันต์ วัดโพธิ์ชัย ในตำนานอุรังคธาตุนิทาน หรือตำนานพระธาตุพนมได้ระบุว่าพระธาตุอรหันต์สร้างขึ้นในยุคของการบูรณะพระธาตุพนม ครั้งที่ ๒ สมัยพระยาสุมิตตวงศา กษัตริย์ผู้ปกครองมรุกขนคร ได้ร่วมกับพระอรหันต์ ๕ องค์ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า สมัยที่พระมหากัสสปเถระ เมื่อได้เดินทางมาเพื่อก่อสร้างพระธาตุพนมและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (อุรังคธาตุ) ที่ภูกำพร้าเสร็จแล้ว ได้เดินทางกลับสู่เมืองราชคฤห์ เมื่อไปถึงเมืองราชคฤห์แล้ว ได้สั่งสอนสามเณร ๓ รูป ภายหลังเมื่ออุปสมบทและสำเร็จพระอรหันต์ คือ พระพุทธรักขิต พระธรรมรักขิต และพระสังฆรักขิต จากนั้นทานได้สั่งลูกศิษย์ว่าเมื่อสิ้นบุญท่านแล้วให้เดินทางมาที่เมืองสุวรรณภูมิ (เวียงจันทน์ – หนองคาย) เพื่อที่จะได้สอนกรรมฐานแก่กุมารทั้ง ๕ ซึ่งเป็นผู้มีบุญที่จะได้ทำหน้าที่ในการชักชวนผู้คนมาบูรณะพระธาตุพนมตามที่ได้ปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติ เมื่อสิ้นบุญพระมหากัสสปเถรแล้วพระอรหันต์ทั้ง ๓ รูป จึงได้เดินทางมาที่เมืองสุวรรณภูมิ (เวียงจันทน์ – หนองคาย) โดยพักอยู่ที่ หนองกก ใกล้กับภูเขาหลวง (พระธาตุบังพวน) จากนั้นได้เดินทางไปรับพระกุมารที่กับชาติมาเกิดที่เมืองต่างๆ มาบรรพชาเป็นสามเณร […]