ถ้ำเต่า บึงกาฬ

586

แก่งหินท่าลี่มีพื้นที่หมู่ที่ 14 และถ้ำเต่า หมู่9 มีลักษณะเป็นหินยาวตามลำน้ำขนาด 50 X 40 เมตร และมีขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมากอยู่กลางน้ำสงคราม ซึ่งลำน้ำสงครามเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดสกลนครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกับพื้นที่ใกล้เคียง