น้ำตกตาดใหญ่ อำนาจเจริญ

547

น้ำตกตาดใหญ่ บ้านหินกอง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน น้ำตกขนาดกลาง มีความกว้างของน้ำตกเกือบ 30 เมตร มีน้ำหลากในฤดูฝนแต่มีความสวยงาม ด้วยมีถนนลาดยางตลอดทางเข้าน้ำตก น้ำตกตาดใหญ่เกิดจากลำห้วยทม ไหลผ่านช่วงโขดหินกั้นลำน้ำ เกิดเป็นน้ำตกตาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญ ลักษณะเด่นน้ำตกตาดใหญ่เกิดจากลำห้วยทม ไหลผ่านช่วงโขดหินกั้นลำน้ำ เกิดเป็นน้ำตกตาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญ ลักษณะน้ำตกเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ กั้นขวางลำธารทำให้เกิดน้ำตก ขนาดกว้างหนึ่งชั้นที่มีความงดงามและขนาดใหญ่มีน้ำตลอดทั้งปี ประวัติน้ำตกตาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหินกอง หมู่ 5 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ระยะทางห่างจากหมู่บ้านหินกอง ประมาณ 3 กม. เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยถ่มกว้างประมาณ 30 เมตร ไหลผ่านหน้าผา มีน้ำตกตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม ของทุกปี น้ำตกตาดใหญ่เป็นน้ำตก 2 ชั้น ที่สวยงามขวางกั้นล้ำ้น้ำห้วยทม น้ำตกกว้าง 50 เมตรแต่ละชั้นสูงประมาณ 2.5 เมตร ด้านล่างเป็นหาดทรายบริเวณสองฝั่งเต็มไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติ อยู่ระหว่างบ้านนามงามและบ้านหินกอง

Big waterfall, Ban Hin Kong, Khok Kong subdistrict, Chanuman district, medium waterfall The width of the waterfall is almost 30 meters. There are many water in the rainy season, but it is beautiful. With a paved road all the way to the waterfall Tat Yai Waterfall originated from the creek of Thom Flowing through the rocks blocking the river It is the most beautiful Tat Yai waterfall of Amnat Charoen Province. Distinctive feature of Tat Yai Waterfall is formed from the creek of Thom Flowing through the rocks blocking the river It is the most beautiful Tat Yai waterfall of Amnat Charoen Province. The waterfall is a large rock. Blocking the stream causing a waterfall The one storey wide size is gorgeous and large and it has water all year round. History of Tat Yai Waterfall It is located at Ban Hin Kong, Village No. 5, Khok Kong Sub-district, Chanuman District, Amnat Charoen Province. Distance from the village of Hin Kong about 3 km. It is a waterfall from Huai Thom River, about 30 meters wide, flowing through the cliff. There are waterfalls all year round Especially during January – May of every year, Tat Yai Waterfall is a beautiful 2-tiered waterfall blocking Huai Thom water, 50 meters wide, each level about 2.5 meters high, below is a sandy beach on both sides of the forest. nature Between Ban Nam Ngam and Ban Hin Kong