พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต บึงกาฬ

322

“พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต”เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศเรียบง่ายสงบสุขตามวิถีชนบท บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนยังคงรักษาเอกลักษณ์ประจำถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการนำศิลปะแนวสตรีทอาร์ตมาผนวกกับความเชื่อเรื่องพญานาค ผสานกับอาชีพและความชอบของคนในท้องถิ่น รังสรรให้เกิดภาพเขียนสีพญานาคบนผนังของสิ่งปลูกสร้างในหมู่บ้าน ซึงเป็นหมู่บ้านภาพวาดเขียนสีพญานาคหนึ่งเดียวในโลก

หมู่บ้านท่องเที่ยวสตรีทอาร์ท และ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ยังคงมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ทั้งการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการนุ่งซิ่น สะพายกระติ๊บ ตักบาตรข้าวเหนียว สำหรับการสร้างหมู่บ้านสตรีทอาร์ต คือการเปิดใจร่วมกันทั้งหมู่บ้าน โดยผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมกับงานศิลปะสมัยใหม่ ผู้ริ่เริ่ม คือ คุณขาบ ฟู้ดสไตล์ลิสต์ชื่อดัง เจ้าของรางวัลเวทีระดับโลก และยังเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิโครงการหลวงมากว่า 14 ปี ที่ตั้งใจกลับบ้านเกิดเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้ทุนส่วนตัว และได้รับความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างหมู่บ้านสตรีทอาร์ตภาพวาดเขียนสีพญานาค และพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต เพื่อเปิดพื้นที่แสดงวัฒนธรรม ถ่ายทอดวิถีท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในแบบที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

“Living Community Museum” is a village surrounded by beautiful nature. The atmosphere is simple and peaceful in a rural way. The dwellings of the people in the community still retain their local identity as well. But what’s even more interesting is that it combines street art with belief in the Naga. Combined with the professions and preferences of local people create a serpent painting on the walls of the village buildings which is the only village of serpent painting in the world

Street Art Tourist Village and Living Community Museum Located in the village of Cassia Yai So Phisai District Bueng Kan Province It is a quiet village surrounded by nature. Still has traditional culture and way of life. Both the unique dress by wearing a sarong, carrying a kratib, offering alms to monks with sticky rice. for building a street art village is to open up to the whole village By combining traditional culture with modern art, the initiator is Khun Khab, a famous food stylist. World stage award winner He is also a volunteer of the Royal Project Foundation for more than 14 years who intends to return to his hometown to develop the community into a sustainable tourist destination. using private capital and get the cooperation of people in the community as well as support from the government and private sectors to build street art villages, paintings and paintings in the colors of the serpent and the Living Community Museum to open a cultural display area to convey the local way of life for the new generation to visit in a more accessible way

Cassia Yai Village, Nong Phan Tha Subdistrict, So Phisai District, Bueng Kan Province