ภูผาแต้ม

356

ภูผาแต้ม แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตภายในอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯเพียง 500 เมตร บนยอดภูเป็นหน้าผาสูง ด้านล่างมีถ้ำเล็กๆความยาวประมาณ 60 เมตร มีภาพเขียนสีโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุราว 3,000 ปี ส่วนใหญ่เป็นรูปฝ่ามือสีแดงและรูปทรงเรขาคณิตคล้ายกับแผนที่ลายแทง สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในยุคเดียวกันกับภาพเขียนสีบนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี สีที่ใช้น่าจะเป็นแร่เฮมาไทต์ที่พบกันมากในภาคอีสาน ด้านบนหน้าผาเป็นจุดชมวิว สามารถชมวิถีชีวิตชุมชนได้ในมุมสูงและชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า