ภูสิงห์ บึงกาฬ

502

ภูสิงห์ เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับภูทอก มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือ หินสามวาฬ เป็นหน้าผาหินทรายขนาดใหญ่ยื่นออกไป เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงาม และสามาถชมทะเลหมอกยามเช้าในฤดูหนาวได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูสิงห์เป็นจำนวนมาก

Phu Sing is part of the Kala Rainforest, Phu Sing Forest and Pink Dong Forest. It is in charge of the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, located close to Phu Thok. There is an outstanding attraction, Hin Sam Whale, a large sandstone cliff jutting out. It is a beautiful viewpoint. And can see the sea mist in the winter morning. It is also a walking path to study nature that is rich and diverse. Which nowadays a lot of tourists come to Phu Sing

ที่อยู่บ้านโนนไทรทอง ต.โคกก่อง อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
เบอร์ติดต่อ 08 8563 8852 ,08 8536 2717
Facebook www.facebook.com/ภูสิงห์-บึงกาฬ-Phu-Sing-Bueng-Kan

Address Ban Non Sai Thong, Khok Kong Subdistrict, Bueng Kan District, Bueng Kan Province 38000
Contact number 08 8563 8852, 08 8536 2717
Facebook www.facebook.com/ Phu Sing-Bueng Kan-Phu-Sing-Bueng-Kan