ละลุ จ.สระแก้ว

438

เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจาก้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัว หรือพังทลายของดินเนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงทนอยู่ไม่ยุบตัว เมือถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างก็มีลักษณะเป็นแม่งๆคล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า ละลุมีที่กว้างใหญ่กว่า 2000 ไร่ เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ที่ควรมาชม