ลาวสั่งย้าย “ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ-รมต.การค้า” จัดทัพใหม่

652

ที่ประชุมสภาแห่งชาติลาว ได้มีมติเห็นชอบตามคำเสนอของนายกรัฐมนตรี พันคำ วิพาวัน ให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี ดังนี้โยกย้าย สอนไซ สิดพะไซ ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว ไปเป็นรัฐมนตรีประจำห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งให้บุนเหลือ สินไซวอละวง รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน มาเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว แทน

โยกย้าย คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ไปเป็นรัฐมนตรีประจำห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้งให้มะไลทอง กมมะสิด ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แทน

แต่งตั้ง สะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

แต่งตั้ง พล.อ.วิไล หล้าคำฟอง รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบ ขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

แต่งตั้ง เวียงทะวิสอน เทบพะจัน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ขึ้นเป็นประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ
การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจที่ลาวต้องเผชิญต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้ว อันเนื่องมาจากภาวะเงินเฟ้อ ค่ำเงินกีบตกต่ำ ค่าครองชีพประชาชนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสินค้าทุกรายการขึ้นราคา

ปัญหาเหล่านี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นวิกฤตการเงิน ทำให้ทั่วประเทศเกิดภาวะขาดแคลนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐ ถึงกับทำให้ไม่มีเงินดอลลาร์เพียงพอสำหรับการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเข้าไปสนองความต้องการใช้ของประชาชน ส่งผลให้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศขาดตลาด เกิดภาพการต่อคิวเติมน้ำมันตามหน้าปั๊มทุกแห่งเป็นที่โกลาหลไปทั่วประเทศ ต่อเนื่องมากว่า 2 เดือนเต็มๆ

สำหรับสอนไซ สิดพะไซ ที่ถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีประจำห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว เคยเป็นผู้อำนวยการใหญ่ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) ธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ทำบทบาทเสมือนเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของลาวมาก่อน

ส่วนบุนเหลือ สินไซวอละวง ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป.ลาว คนใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสหภาพโซเวียต จากนั้นได้เป็นรัฐกรอยู่คลังเงินแห่งชาติ ในปี 2536 ระหว่างปี 2540-2546 ไปเรียนต่อปริญญาโทและเอกด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเรียนจบกลับมาเป็นหัวหน้าแผนกนโยบายเศรษฐกิจ-การเงิน กรมนโยบายการเงิน และขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมการเงินต่างประเทศ ในปี 2550

ปี 2555-2557 ไปเป็นประจำการ เป็นหัวหน้ากลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย กลับมากระทรวงการเงินในปี 2557 ได้เป็นอธิบดีกรมนโยบายการเงิน ปี 2558 เป็นอธิบดีกรมงบประมาณ ปี 2559 เป็นเลขานายกรัฐมนตรี ปี 2560-2561 เป็นอธิบดีกรมนโยบายการเงินและนิติกรรม ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ในสมัยนายกรัฐมนตรี ทองลุน สีสุลิด

ด้านคำแพง ไซสมแพง ที่ถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีประจำห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง ก่อนมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในสมัยนายกรัฐมนตรี ทองลุน สีสุลิด

ขณะที่มะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าคนใหม่ เคยเป็นรองเจ้าแขวงจำปาสักมาก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ.

meeting of the Lao National Assembly Has resolved to approve the proposal of Prime Minister Pankham Wiphawan to adjust the Cabinet. As follows, the transfer of Sonzai Siddhaxay, Governor of the Bank of Laos PDR, to be a minister in the office of the Prime Minister. by appointing Boonluea Sinsaiwo Lavong, Deputy Minister of Finance became the Governor of the Bank of Laos PDR instead.

Khamphaeng Saisomphaeng, Minister of Industry and Trade to become a minister to the Office of the Prime Minister by appointing Malithong Kamasit, Chairman of the State Audit Organization became the Minister of Industry and Trade instead.

Appointed Saleemxay Kammasid, Minister of Foreign Affairs became a Deputy Prime Minister for another position

Appointed Gen. Wilai Lakhamfong, Minister of Peace and Order. became a Deputy Prime Minister for another position

Appointed Wiang Thavison Thepphachan, Deputy Governor of Savannakhet Province became the chairman of the State Audit Organization
This cabinet reshuffle is to combat the economic problems that Laos has been facing continuously for more than three months due to inflation. low kip currency The cost of living for people has increased. because all items increase the price

These problems have evolved into financial crises. causing the country to have a shortage of foreign currency, especially the US dollar. Even so, there is not enough dollars to buy fuel from abroad to meet the needs of the people. As a result, the domestic fuel market is in short supply. The image of queuing to fill up gas in front of every gas station was chaotic throughout the country. continuously for more than 2 full months

For teaching Sai Siddha Sai, who was transferred to be a minister to the office of the Prime Minister. Before taking the position of Governor of the Bank of Lao PDR, he used to be the Director General. Lao Foreign Trade Bank (BCEL), a state-owned commercial bank that previously acted as the Export-Import Bank of Laos.

Bunlue Sinsaiwo Lawang, the new governor of the Bank of Laos PDR, graduated with a bachelor’s degree from the Soviet Union. Then became a state clerk in the National Treasury in 1993. Between 1997 and 2003 he went on to study for a master’s degree and a doctorate in economics. in Australia After graduating, he returned to be the head of the economic and monetary policy department. Monetary Policy Department and became Deputy Director-General of the Department of Foreign Finance in 2007

Year 2012-2014 went on a regular basis. is the leader of the Mekong countries Asian Development Bank Returned to the Ministry of Finance in 2014 as Director-General of the Monetary Policy Department, 2015 as Director-General of the Budget Department, 2016 as Secretary to the Prime Minister, 2017-2018 as Director-General of Monetary Policy and Legal Affairs Department Before being appointed as Deputy Minister of Finance on January 15, 2019 during the reign of Prime Minister Thongloun Sisoulith

On the other hand, Khamphaeng Saisomphaeng, who was transferred to be another minister to the Office of the Prime Minister. Before becoming the Minister of Industry and Trade Former Minister of Labor and Social Welfare During the reign of Prime Minister Thongloun Sisoulith

while Malithong Kamasit, the new Minister of Industry and Trade Used to be the deputy governor of Champasak Province before being appointed as the chairman of the State Audit Organization.