Thor: Ragnarok

247

Thor: Ragnarok ว่าด้วยเรื่องราวของ เทพเจ้าสายฟ้า ธอร์ ต้องเผชิญหน้ากับ ฮัลก์ ในศึกนักรบ และต้องช่วยเหลือผู้คนจากวายร้ายนาม เฮลา